Web bileşenleri

Web bileşenleri, kendi içinde bir bütün oluşturan bileşenler oluşturmak için var olan bir dizi standarttır. Bunlar; kendi özelliklerine ve metotlarına sahip, DOM ve stilleri sarmalayan özel HTML elementleridir.

Eğitim haritası