JavaScript Dili

Bu bölümde başlangıçtan daha Nesne Yönelimli Programlama gibi daha derin konulara gireceğiz.

Dilin kendisi üzerinde duracağız, bu bölümde çevre-bazlı özelliklere çok az değineceğiz.

Eğitim haritası