JavaScript Dili

Bu bölümde sıfırdan başlayarak, Nesne Yönelimli Programlama gibi daha derin konulara doğru ilerleyeceğiz.

Çevre bazlı özelliklere çok az değinerek burada dilin kendisi üzerinde duracağız.

Eğitim haritası