1 Ekim 2022

Object.keys, values, entries

Veri yapılarından biraz uzaklaşıp bunların döngülerinden bahsedecek olursak;

Bir önceki bölümde map.keys(), map.values(), map.entries() gibi metodlar vardı.

Bu metodlar generic metodlardır. Bunların veri yapılarında kullanılması çoğu dilde ortaktır. Eğer yeni bir veri yapısı yapmak istiyorsanız siz de bunların uygulamasını yapmalısınız.

Bunlar:

 • Map
 • Set
 • Array ( arr.values() hariç)

… için desteklenir.

Basit objeler de aynı metodları destekler aslında, fakat yazımları biraz daha fazladır.

Object.keys, values, entries

Basit objeler için aşağıdaki metodlar kullanılabilir.

… Farklılıklarına dikkat edin. (aşağıda map örneği gösterilmiştir):

Map Object
Çağırma map.keys() Object.keys(obj), fakat obj.keys() değil
Döner sıralı döngü objesi “gerçek” dizi

İlk farklılık obj.keys() değil de Object.keys(obj) dönmeniz gerekmektedir.

Peki neden? Ana neden esnekliktir. Hatırlarsanız, objeler tüm karmaşık yapıların temelidir. Bundan dolayı kendimize ait order gibi bir objeniz ve bunun kendine ait bir order.values() metodu olabilir. Yine de bunun üzerinde Object.values(order)'ı çağırabilmeniz gerekir.

Diğer bir farklılık ise Object.* metodları “gerçek” dizi döner. Sadece sıralı döngü objesi değil. Bu da tarihsel nedenlerden dolayıdır aslında.

Örneğin:

let kullanici = {
 adi: "Ahmet",
 yasi: 30
};
 • Object.keys(kullanici) = [adi, yasi]
 • Object.values(kullanici) = ["Ahmet", 30]
 • Object.entries(kullanici) = [ ["adi","Ahmet"], ["yasi",30] ]

Burada ise Object.values'un özelliklerinin döngüde kullanımı gösterilmektedir:

let kullanici = {
 adi: "Ahmet",
 yasi: 30
};

// değerler üzerinden döngü
for(let deger of Object.values(kullanici)) {
 alert(deger); // Ahmet,sonrasında 30
}
Object.keys/values/entries symbol özelliklerini görmezden gelir.

for..in döngüsünde olduğu gibi, bu metodlar Symbol(...)'ü anahtar olarak kullanan özellikleri pas geçerler.

Bu baya işe yarar bir özelliktir. Fakat symbol özelliklerini almak istiyorsanız Object.getOwnPropertySymbols metodunu kullanabilirsiniz. Ayrıca Reflect.ownKeys(obj) tüm anahtarları döner.

Nesneleri dönüştürmek için Object.fromEntries

Bazen bir nesneyi Mape dönüştürüp ardından onu objeye geri dönüştürmemiz gerekir.

Halihazırda objden Map yapmak için new Map(Object.entries(obj)) var.

Object.fromEntries in sözdizimi(syntaxi) tam tersini yapar. [key, value] çifti dizisi verildiğinde, bir obje oluşturur:

let fiyatlar = Object.fromEntries([
 ['muz', 1],
 ['portakal', 2],
 ['et', 4]
]);

// şimdi fiyatlar = { muz: 1, portakal: 2, et: 4 }

alert(fiyatlar.portakal); // 2

Pratik uygulamaları görelim.

Örneğin, mevcut olandan iki kat fiyatla yeni bir nesne oluşturmak istiyoruz.

Diziler için, bir diziyi dönüştürmeye izin veren .map metodumuz var, ancak nesneler için böyle bir şey yok.

Bu yüzden bir döngü kullanabiliriz:

let fiyatlar = {
 muz: 1,
 portakal: 2,
 et: 4,
};

let ikiKatiFiyatlar = {};
for(let [product, price] of Object.entries(fiyatlar)) {
 ikiKatiFiyatlar[product] = price * 2;
}

alert(ikiKatiFiyatlar.et); // 8

…Veya Object.entries kullanarak nesneyi bir Array olarak temsil edebilir, daha sonra işlemleri map (ve muhtemelen diğer dizi metodları) ile gerçekleştirebilir ve daha sonra Object.fromEntries kullanarak geri dönebiliriz.

Bunu bizim objemiz için yapalım:

let fiyatlar = {
 muz: 1,
 portakal: 2,
 et: 4,
};

let ikiKatiFiyatlar = Object.fromEntries(
 // diziye dönüştürür, Map ve sonra fromEntries nesneyi geri döndürür
 Object.entries(fiyatlar).map(([key, value]) => [key, value * 2])
);

alert(ikiKatiFiyatlar.et); // 8

İlk görüşte zor görünebilir, ancak bir veya iki kez kullandıktan sonra anlaşılması kolaylaşır.

Mapten bir obje almak içinfromEntries de kullanabiliriz.

Örneğin. Bir fiyat Mapimiz var, ancak bunu bir nesne bekleyen 3. taraf koduna geçirmemiz gerekiyor.

Şu şekilde:

let map = new Map();
map.set('muz', 1);
map.set('portakal', 2);
map.set('et', 4);

let obj = Object.fromEntries(map);

// now obj = { muz: 1, portakal: 2, et: 4 }

alert(obj.portakal); // 2

Görevler

önem: 5

maaslar objesindeki maaşları toplayınız.

toplamMaas(maaslar) aında bir fonksiyon yazınız ve bu Object.values ve for..of döngüsü kullanarak tüm maaşların toplamını dönsün.

Eğer maaslar boş ise sonuç 0 olmalıdır.

Örneğin:

let maaslar = {
 "Ahmet": 100,
 "Mehmet": 300,
 "Muzaffer": 700
};

alert( toplamMaas(maaslar) ); // 1100

Testler ile korunaklı olan aç.

function sumSalaries(salaries) {

 let sum = 0;
 for (let salary of Object.values(salaries)) {
  sum += salary;
 }

 return sum; // 650
}

let salaries = {
 "John": 100,
 "Pete": 300,
 "Mary": 250
};

alert( sumSalaries(salaries) ); // 650

Or, optionally, we could also get the sum using Object.values and reduce:

// reduce loops over array of salaries,
// adding them up
// and returns the result
function sumSalaries(salaries) {
 return Object.values(salaries).reduce((a, b) => a + b, 0) // 650
}

Çözümü testler korunaklı alanda olacak şekilde aç.

önem: 5

ozellikSayisi(obj) adında bir fonksiyon yazın ve bu fonksiyon objede bulunan özelliklerin sayısını dönsün.

let kullanici = {
 adi: 'Ahmet',
 yasi: 30
};

alert( ozellikSayisi(kullanici) ); // 2

Kodu olabildiğince kısa yazınız.

Not: Sembolik özellikleri pas geçin, sadece “gerçek” olanları hesaba katın.

Testler ile korunaklı olan aç.

function count(obj) {
 return Object.keys(obj).length;
}

Çözümü testler korunaklı alanda olacak şekilde aç.

Eğitim haritası

Yorumlar

yorum yapmadan önce lütfen okuyun...
 • Eğer geliştirme ile alakalı bir öneriniz var ise yorum yerine github konusu gönderiniz.
 • Eğer makalede bir yeri anlamadıysanız lütfen belirtiniz.
 • Koda birkaç satır eklemek için <code> kullanınız, birkaç satır eklemek için ise <pre> kullanın. Eğer 10 satırdan fazla kod ekleyecekseniz plnkr kullanabilirsiniz)