Derse geri dön

Özellikleri toplayınız

önem: 5

maaslar objesindeki maaşları toplayınız.

toplamMaas(maaslar) aında bir fonksiyon yazınız ve bu Object.values ve for..of döngüsü kullanarak tüm maaşların toplamını dönsün.

Eğer maaslar boş ise sonuç 0 olmalıdır.

Örneğin:

let maaslar = {
 "Ahmet": 100,
 "Mehmet": 300,
 "Muzaffer": 700
};

alert( toplamMaas(maaslar) ); // 1100

Testler ile korunaklı olan aç.

function sumSalaries(salaries) {

 let sum = 0;
 for (let salary of Object.values(salaries)) {
  sum += salary;
 }

 return sum; // 650
}

let salaries = {
 "John": 100,
 "Pete": 300,
 "Mary": 250
};

alert( sumSalaries(salaries) ); // 650

Or, optionally, we could also get the sum using Object.values and reduce:

// reduce loops over array of salaries,
// adding them up
// and returns the result
function sumSalaries(salaries) {
 return Object.values(salaries).reduce((a, b) => a + b, 0) // 650
}

Çözümü testler korunaklı alanda olacak şekilde aç.