15 Aralık 2021

Temel Sınıf sözdizimi

Sınıf, nesne yönelimli programlama dillerinde nesnelerin özelliklerini, davranışlarını ve başlangıç durumlarını tanımlamak için kullanılan şablonlara verilen addır.

Wikipedia

Pratikte, aynı türden birçok nesne oluşturmamız gerekebilir, kullanıcılar veya malzemeler gibi.

Yapıcı, "new" operatörü, kısmından bildiğimiz gibi new(yeni) fonksiyonu bize bu konuda yardımcı olabilir.

Ancak modern Javascript’de bundan daha gelişmiş bir “sınıf” yapısı var. Bu yapı nesne tabanlı programlamaya yeni ve faydalı özellikler getiriyor.

Sınıf sözdizimi

Temel sözdizimi:

class MyClass {
 // class methods
 constructor() { ... }
 method1() { ... }
 method2() { ... }
 method3() { ... }
 ...
}

Sonra new MyClass() bu metotlarla birlikte yeni bir nesne oluşturuyor.

constructor() metodu new tarafından otomatik olarak çağırılıyor. Bu sayede nesneyi orada tanımlayabiliyoruz.

Örnek olarak:

class User {

 constructor(name) {
  this.name = name;
 }

 sayHi() {
  alert(this.name);
 }

}

// Usage:
let user = new User("John");
user.sayHi();

new User("John") çağırıldığında:

 1. Yeni bir nesne oluşturuluyor.
 2. constructor verilen argümanla çalışıyor ve buna this.name'i atıyor.

…Daha sonra user.sayHi gibi metodları çağırabiliriz.

Sınıf metodları arasında virgül kullanılmaz

Acemi geliştiricilerin düştüğü bir hata da, sınıf metodları arasına virgül koymak. Bu da sözdimizi hatasına neden oluyor.

Buradaki notasyon nesne sabitleriyle karıştırılmamalı. Sınıf içinde virgüle ihtiyaç yok.

Sınıf nedir?

Peki, class (sınıf) tam olarak nedir? Bu aslında tam olarak yeni bir dil seviyesi obje değil.

Hadi, sihri ortaya çıkaralım ve bir sınıfın tam olarak ne olduğunu görelim. Bu daha karmaşık konseptleri anlamamıza da yardımcı olacak.

Javascript’de sınıf aslında bir tür fonksiyondur.

Şuna bir göz atalım:

class User {
 constructor(name) { this.name = name; }
 sayHi() { alert(this.name); }
}

// proof: User is a function
alert(typeof User); // function

class User {...} yapısının yaptığı şey aslında:

 1. User adında, sınıfın tanımlayıcısın sonucu olacak, yeni bir fonksiyon oluşturur.
  • The function code is taken from the constructor method (assumed empty if we don’t write such method).
 2. Stores all methods, such as sayHi, in User.prototype.

Afterwards, for new objects, when we call a method, it’s taken from the prototype, just as described in the chapter F.prototype. So new User object has access to class methods.

We can illustrate the result of class User declaration as:

Here’s the code to introspect it:

class User {
 constructor(name) { this.name = name; }
 sayHi() { alert(this.name); }
}

// class is a function
alert(typeof User); // function

// ...or, more precisely, the constructor method
alert(User === User.prototype.constructor); // true

// The methods are in User.prototype, e.g:
alert(User.prototype.sayHi); // alert(this.name);

// there are exactly two methods in the prototype
alert(Object.getOwnPropertyNames(User.prototype)); // constructor, sayHi

Not just a syntax sugar

Sometimes people say that class is a “syntax sugar” in JavaScript, because we could actually declare the same without class keyword at all:

// rewriting class User in pure functions

// 1. Create constructor function
function User(name) {
 this.name = name;
}
// any function prototype has constructor property by default,
// so we don't need to create it

// 2. Add the method to prototype
User.prototype.sayHi = function() {
 alert(this.name);
};

// Usage:
let user = new User("John");
user.sayHi();

The result of this definition is about the same. So, there are indeed reasons why class can be considered a syntax sugar to define a constructor together with its prototype methods.

Although, there are important differences.

 1. First, a function created by class is labelled by a special internal property [[FunctionKind]]:"classConstructor". So it’s not entirely the same as creating it manually.

  Unlike a regular function, a class constructor can’t be called without new:

  class User {
   constructor() {}
  }
  
  alert(typeof User); // function
  User(); // Error: Class constructor User cannot be invoked without 'new'

  Also, a string representation of a class constructor in most JavaScript engines starts with the “class…”

  class User {
   constructor() {}
  }
  
  alert(User); // class User { ... }
 2. Class methods are non-enumerable. A class definition sets enumerable flag to false for all methods in the "prototype".

  That’s good, because if we for..in over an object, we usually don’t want its class methods.

 3. Classes always use strict. All code inside the class construct is automatically in strict mode.

Also, in addition to its basic operation, the class syntax brings many other features with it which we’ll explore later.

Class Expression

Just like functions, classes can be defined inside another expression, passed around, returned, assigned etc.

Here’s an example of a class expression:

let User = class {
 sayHi() {
  alert("Hello");
 }
};

Similar to Named Function Expressions, class expressions may or may not have a name.

If a class expression has a name, it’s visible inside the class only:

// "Named Class Expression"
// (no such term in the spec, but that's similar to Named Function Expression)
let User = class MyClass {
 sayHi() {
  alert(MyClass); // MyClass is visible only inside the class
 }
};

new User().sayHi(); // works, shows MyClass definition

alert(MyClass); // error, MyClass not visible outside of the class

We can even make classes dynamically “on-demand”, like this:

function makeClass(phrase) {
 // declare a class and return it
 return class {
  sayHi() {
   alert(phrase);
  };
 };
}

// Create a new class
let User = makeClass("Hello");

new User().sayHi(); // Hello

Getters/setters, other shorthands

Just like literal objects, classes may include getters/setters, generators, computed properties etc.

Here’s an example for user.name implemented using get/set:

class User {

 constructor(name) {
  // invokes the setter
  this.name = name;
 }

 get name() {
  return this._name;
 }

 set name(value) {
  if (value.length < 4) {
   alert("Name is too short.");
   return;
  }
  this._name = value;
 }

}

let user = new User("John");
alert(user.name); // John

user = new User(""); // Name too short.

The class declaration creates getters and setters in User.prototype, like this:

Object.defineProperties(User.prototype, {
 name: {
  get() {
   return this._name
  },
  set(name) {
   // ...
  }
 }
});

Here’s an example with computed properties:

function f() { return "sayHi"; }

class User {
 [f()]() {
  alert("Hello");
 }

}

new User().sayHi();

For a generator method, similarly, prepend it with *.

Class properties

Old browsers may need a polyfill

Class-level properties are a recent addition to the language.

In the example above, User only had methods. Let’s add a property:

class User {
 name = "Anonymous";

 sayHi() {
  alert(`Hello, ${this.name}!`);
 }
}

new User().sayHi();

The property is not placed into User.prototype. Instead, it is created by new, separately for every object. So, the property will never be shared between different objects of the same class.

Summary

The basic class syntax looks like this:

class MyClass {
 prop = value; // field

 constructor(...) { // constructor
  // ...
 }

 method(...) {} // method

 get something(...) {} // getter method
 set something(...) {} // setter method

 [Symbol.iterator]() {} // method with computed name/symbol name
 // ...
}

MyClass is technically a function (the one that we provide as constructor), while methods, getters and settors are written to MyClass.prototype.

In the next chapters we’ll learn more about classes, including inheritance and other features.

Görevler

önem: 5

Clock sınıfını prototipten normal “class” yazımına çeviriniz

Not: Konsolu açıp saatin değiştiğini görebilirsiniz.

Görevler için korunaklı alan aç.

class Clock {
 constructor({ template }) {
  this.template = template;
 }

 render() {
  let date = new Date();

  let hours = date.getHours();
  if (hours < 10) hours = '0' + hours;

  let mins = date.getMinutes();
  if (mins < 10) mins = '0' + mins;

  let secs = date.getSeconds();
  if (secs < 10) secs = '0' + secs;

  let output = this.template
   .replace('h', hours)
   .replace('m', mins)
   .replace('s', secs);

  console.log(output);
 }

 stop() {
  clearInterval(this.timer);
 }

 start() {
  this.render();
  this.timer = setInterval(() => this.render(), 1000);
 }
}


let clock = new Clock({template: 'h:m:s'});
clock.start();

Çözümü korunaklı alanda aç.

Eğitim haritası

Yorumlar

yorum yapmadan önce lütfen okuyun...
 • Eğer geliştirme ile alakalı bir öneriniz var ise yorum yerine github konusu gönderiniz.
 • Eğer makalede bir yeri anlamadıysanız lütfen belirtiniz.
 • Koda birkaç satır eklemek için <code> kullanınız, birkaç satır eklemek için ise <pre> kullanın. Eğer 10 satırdan fazla kod ekleyecekseniz plnkr kullanabilirsiniz)