Derse geri dön

Sınıfı tekrar yaz

önem: 5

Clock sınıfını prototipten normal “class” yazımına çeviriniz

Not: Konsolu açıp saatin değiştiğini görebilirsiniz.

Görevler için korunaklı alan aç.

class Clock {
 constructor({ template }) {
  this.template = template;
 }

 render() {
  let date = new Date();

  let hours = date.getHours();
  if (hours < 10) hours = '0' + hours;

  let mins = date.getMinutes();
  if (mins < 10) mins = '0' + mins;

  let secs = date.getSeconds();
  if (secs < 10) secs = '0' + secs;

  let output = this.template
   .replace('h', hours)
   .replace('m', mins)
   .replace('s', secs);

  console.log(output);
 }

 stop() {
  clearInterval(this.timer);
 }

 start() {
  this.render();
  this.timer = setInterval(() => this.render(), 1000);
 }
}


let clock = new Clock({template: 'h:m:s'});
clock.start();

Çözümü korunaklı alanda aç.