18 Nisan 2022

Ok Fonksiyonlarına Giriş

Fonksiyonları yaratmak için daha kısa bir yöntem daha vardır, bu Fonksiyon İfadesinden daha iyi denilebilir. Bunlara “Ok Fonksiyonları” denir. Çünkü “ok” gibi görünürler.

let func = (arg1, arg2, ...argN) => ifade

Yukarıda yazılan kod func adında arg1..argN'e kadar argüman alan ve sonunda ifadeyi çalıştıran bir fonksiyon bulunmaktadır.

Diğer bir deyişle, aşağıdaki ile neredeyse aynı kod yazılmıştır.

let func = function(arg1, arg2, ...argN) {
 return ifade;
}

… Fakat ok ile yazılan daha özlüdür.

Örneğin:

let topla = (a, b) => a + b;

/* ok fonksiyonu aşağıdaki fonksiyon ifadesinin daha özlü yazılmış halidir.:

let topla = function(a, b) {
 return a + b;
};
*/

alert( topla(1, 2) ); // 3

Eğer tek argüman olsaydı, bu durumda parantez de çıkarılabilirdi, böylece daha da kolay olurdu:

// aynısı
// let ikiKati = function(n) { return n * 2 }
let ikiKati = n => n * 2;

alert( ikiKati(3) ); // 6

Eğer hiçbir değer yoksa parantez eklenmelidir. (Bir değer olduğunda yukarıdaki gibi kullanılabilir.)

let selamVer = () => alert("Merhaba!");

selamVer();

Ok Fonksiyonları Fonksiyon ifadeleri ile aynı şekilde kullanılabilirler.

Örneğin aşağıda merhaba() fonksiyonunun Ok Fonksiyonu şekliyle görebilirsiniz.

let yas = prompt("Kaç Yaşındasın?", 18);

let merhaba = (yas < 18) ?
 () => alert('Merhaba') :
 () => alert("Merhabalar!");

merhaba();

Ok fonksiyonları ilk yazılmaya başlandığında göze yabancı gelebilir. Fakat zamanla göz bu yapıya alışacak ve hemen ayak uyduracaktır.

Uzunca yazmak istemiyorsanız, kolayca tek kelimelik fonksiyonlar yazabilirsiniz.

Çok satırlı Ok Fonksiyonları

Yukarıdaki örnekte argüman => solundan alınır ve sağında çalıştırılır.

Bazen bundan daha karmaşık yapılara ihtiyaç duyabilirsiniz. Bunun için sağ tarafa başlarken { parantez ile başlar ve bittiğinde de } ile fonksiyonu kapatırsanız içerisine fonksiyonun gövdesini yazabilirsiniz.

Bunun gibi:

let toplam = (a, b) => { // birden fazla satır yazmak için `{` kullanılmalıdır.
 let sonuc = a + b;
 return sonuc; // eğer süslü parantez kullanıyorsanız değer döndürmek için return yazmanız gerekmektedir.
};

alert( toplam(1, 2) ); // 3
Dahası var

Şu anda sadece Ok Fonksiyonlarına giriş yaptık. Fakat elbette tamamı bu değil! Ok fonksiyonun başka ilginç özellikleri de mevcut. Bunlara Ok fonksiyonları bölümünde değinilecektir.

Şimdilik tek satırlı fiillerde ve geri çağrım fonksiyonlarında kullabilirsiniz.

Özet

Ok Fonksiyonları tek satır için kullanışlıdır. İki türlüsü vardır:

 1. Süslü parantez olmadan: Fonksiyon sağ taraftaki ifadeyi çalıştırır ve sonucu döndürür. Tek satırda biten işlemler için kullanılmalıdır.
 2. Süslü parantez ile (...args) => { gövde } – süslü parantez bizim birden fazla satır yazmamızı sağlar. Fakat gövde içerisinde return kullanılması gerekmektedir.

Görevler

Aşağıda verilen Fonksiyon İfadelerini Ok fonksiyonlarına çevriniz.

function sor(soru, evet, hayir) {
 if (confirm(soru)) evet()
 else hayir();
}

sor(
 "Kabul ediyor musun?",
 function() { alert("Kabul ettin"); },
 function() { alert("Çalışmasını durdurdun"); }
);
function sor(soru, evet, hayir) {
 if (confirm(soru)) evet()
 else hayir();
}

sor(
 "Kabul ediyor musun?",
 () => alert("Kabul ettin."),
 () => alert("Çalışmasını durdurdun")
);

Daha kısa ve temiz görünüyor değil mi?

Eğitim haritası

Yorumlar

yorum yapmadan önce lütfen okuyun...
 • Eğer geliştirme ile alakalı bir öneriniz var ise yorum yerine github konusu gönderiniz.
 • Eğer makalede bir yeri anlamadıysanız lütfen belirtiniz.
 • Koda birkaç satır eklemek için <code> kullanınız, birkaç satır eklemek için ise <pre> kullanın. Eğer 10 satırdan fazla kod ekleyecekseniz plnkr kullanabilirsiniz)