22 Kasım 2021

Ok fonksiyonları

Ok fonksiyonlarının tekrardan üzerinden geçelim.

Ok fonksiyonları sadece basit şeylerin kolayca yazılması için kullanılmaz.

JavaScript’te bir sürü başka yerde çalıştırılması gereken kolayca yazılacak fonksiyonlara ihtiyacımız olabilir,

Örneğin:

 • arr.forEach(func) – her bir forEach döngüsünde func çalıştırılır.
 • setTimeout(func) – Varolan planlayıcı tarafında func çalıştırılır.
 • … vs.

Bir fonksiyon yaratıp bunu başka bir yerlere iletmek JavaScript’in ruhuna tam da uyan bir işlemdir. Böyle fonksiyonlarda var olan kaynağın ( context) kaybolması istenmez.

Ok fonksiyonlarının “this”'i yoktur.

Daha önceki bölümden de Objelerin metodları ve "this" kelimesi. hatırlayacağınız üzere, ok fonksiyonlarının this'i olmaz. Eğer this erişilmiş ise bu dışarıdaki this'dir.

Örneğin bunu objenin içerisinde dönme amaçlı kullanabiliriz:

let group = {
 title: "Our Group",
 students: ["John", "Pete", "Alice"],

 showList() {
  this.students.forEach(
   student => alert(this.title + ': ' + student)
  );
 }
};

group.showList();

Buradaki forEach'te ok fonksiyonu kullanılmıştır, ve this.title tam olarak dışarıdaki showList metodu ile aynı içeriğe sahiptir. Yani group.title’dır.

Eğer bunu “normal” bir fonksiyon ile yazsaydık, hata alırdık:

let group = {
 title: "Our Group",
 students: ["John", "Pete", "Alice"],

 showList() {
  this.students.forEach(function(student) {
   // Hata: 'title' özelliği tanımsız.
   alert(this.title + ': ' + student)
  });
 }
};

group.showList();

Hatanın sebebi forEach çalışırken this=undefined varsayılan olarak çalışır, bundan dolayı undefined.title çağrısı yapılır.

Bu ok fonksiyonlarında işlemez çünkü ok fonksiyonlarında this bulunmamaktadır.

Ok fonksiyonları new ile çalıştırılamazlar.

this'in olmaması bazı sınırlamalara neden olur: ok fonksiyonları constructors(yapıcı – kurucu ) olamazlar ve new ile çağırılamazlar.

Arrow fonksiyonları ile bind arasındaki fark

=> fonksiyonları ile .bind(this) ile çağırılan normal fonksiyonlar arasında ince bir fark vardır.

 • .bind(this) fonksiyonun “bağlı versiyonu”'nu oluştururken.
 • => fonksiyonu hiçbir bağlılık oluşturmaz. Fonksiyon basit bir şekilde this'e sahip değildir. this'in aranması aynı normal fonksiyonlardaki gibi dışarıdaki sözcüksel ortamda aranması ile son bulur.

Ok fonksiyonlarının “argümanları” olmaz.

Ok fonksiyonlarının argüman değişkenleri olmaz.

Var olan this ve argümanlar ile çağrıyı yönelendirmek istediğimizde ( dekoratör ) çok yararlı olur.

Örneğin defer(f, ms) fonksiyonu bir fonksiyon alıyor ve çağrıyı ms kadar geciktiren bir saklayıcı ile dönderiyor:

function defer(f, ms) {
 return function() {
  setTimeout(() => f.apply(this, arguments), ms)
 };
}

function sayHi(who) {
 alert('Hello, ' + who);
}

let sayHiDeferred = defer(sayHi, 2000);
sayHiDeferred("John"); // Hello, John 2 sn sonra.

Aynısı ok fonksiyonu olmadan aşağıdaki gibi görünür:

function defer(f, ms) {
 return function(...args) {
  let ctx = this;
  setTimeout(function() {
   return f.apply(ctx, args);
  }, ms);
 };
}

Burada ayrıca args ve ctx değişkenlerinin yaratılması gerekir. Böylece setTimeout içerisindeki fonksiyon bunları alabilir.

Özet

Ok fonksiyonları:

 • this yok.
 • argüman yok
 • new ile çağırılamaz.
 • super yok. Bunu henüz işlemedik, ilerleyen Sınıf kalıtımı, super bölümünde inceleyeceğiz.

Bunların nedeni kısa ve kendi “kaynağı” olmayan ve dış kaynağı kullanacak fonksiyonlar yaratılmak istenmesindendir. Bu noktada gerçekten beklendiği gibi bir etki yapmatadır.

Eğitim haritası

Yorumlar

yorum yapmadan önce lütfen okuyun...
 • Eğer geliştirme ile alakalı bir öneriniz var ise yorum yerine github konusu gönderiniz.
 • Eğer makalede bir yeri anlamadıysanız lütfen belirtiniz.
 • Koda birkaç satır eklemek için <code> kullanınız, birkaç satır eklemek için ise <pre> kullanın. Eğer 10 satırdan fazla kod ekleyecekseniz plnkr kullanabilirsiniz)