Derse geri dön

"For" döngüsü süresinde hangi değerler görünecek?

önem: 4

Her bir tekerrür için görünecek sonuçları bir yere yazın. Yazdıklarınızı cevap ile karşılaştırın.

Döngüler ekrana aynı uyarılar mı verir?

  1. Önden Eklemeli

    for (let i = 0; i < 5; i++) alert( i );
  2. Sonradan Eklemeli

    for (let i = 0; i < 5; ++i) alert( i );

Cevap: Her iki durum için de 0 dan 4'e kadardır

for (let i = 0; i < 5; ++i) alert( i );

for (let i = 0; i < 5; i++) alert( i );

Bu sonuç doğrudan for algoritmasına bakarak çıkartılabilir:

  1. Başlangıçta öncelikle i = 0'ı başlat.
  2. Koşulu kontrol et i < 5
  3. Eğer doğru dönüyorsa uyarıyı göster alert(i) ve sonra i++

Artırma i++ koşul kontrolünden tamamen ayrı bir olaydır(2). Sadece koşulacak ayrı bir cümledir.

Artırımdan dönen değer burada kullanılmadı, bundan dolayı i++ ile ++i arasında bir fark yoktur.