Derse geri dön

İlk karakteri büyük harf yapma

önem: 5

ucFirst(str) adında bir fonksiyon yazın bu fonksiyon verilen str değişkeninin ilk karakterini büyük harf yapıp dönsün, örneğin:

ucFirst("ahmet") == "Ahmet";

Testler ile korunaklı olan aç.

İlk karakteri “değiştiremeyiz” çünkü JavaScript’te karakter dizileri değiştirilemez.

Fakat var olan ile yeni bir karakter dizisi yapmak ve ilk karakteri büyük başlamak mümkündür:

let yeniDizi = str[0].toUpperCase() + str.slice(1);

Burada küçük bir problem var. Eğer str boş ise, str[0] undefined olur ve hata döner.

Bunun iki türlü çözümü bulunmaktadır.

  1. str.charAt(0), kullanarak ilk satırdaki karakteri kontrol etmek.
  2. Boş karakterler için kontrol yazmak

İkinci türü ise:

function ucFirst(str) {
  if (!str) return str;

  return str[0].toUpperCase() + str.slice(1);
}

alert( ucFirst("ahmet") ); // Ahmet
function ucFirst(str) {
  if (!str) return str;

  return str[0].toUpperCase() + str.slice(1);
}

Çözümü testler korunaklı alanda olacak şekilde aç.