Derse geri dön

İki fonksiyon - bir obje

önem: 2

new A() == new B() şeklinde A ve B fonksiyonları yaratmak mümkün müdür?

function A() { ... }
function B() { ... }

let a = new A;
let b = new B;

alert( a == b ); // true

Eğer mümkünse, bi işi yapan kodu yazınız. If it is, then provide an example of their code.

Evet mümkün.

Eğer bir fonksiyon obje döndürüyorsa this yerine o objeyi döndürebilir.

Öyleyse, iki fonksiyon da dışarıda yaratılmış aynı objeyi dönderirse bu durumda aynı olur:

let obj = {};

function A() { return obj; }
function B() { return obj; }

alert( new A() == new B() ); // true