Derse geri dön

Belli olmayan parantez sayısını toplama

önem: 2

topla adında bir fonksiyon yazın ve aşağıdaki gibi çalışsın:

topla(1)(2) == 3; // 1 + 2
topla(1)(2)(3) == 6; // 1 + 2 + 3
topla(5)(-1)(2) == 6
topla(6)(-1)(-2)(-3) == 0
topla(0)(1)(2)(3)(4)(5) == 15

Not: İlkel tipe dönüştürmek için ayrıca özel bir obje yaratmanıza gerek yok.

 1. Tümünün çalışabilir olası için topla'nın fonksiyon olması lazım.
 2. Bu fonksiyon çağrıları arasında hafızada değer tutabilmeli.
 3. Göreve göre, fonksiyon == kullanıldığında sayı olmalıdır. Fonksiyonlar obje olduğundan dolayı dönüşümleri Objelerin ilkel çevirileri bölümünde anlatıldığı gibi çevrilirler, bu objenin sayı olarak dönebilmesi için kendi metodumuzu kullanabiliriz.

Kod:

function topla(a) {

 let anlikToplam = a;

 function f(b) {
  anlikToplam += b;
  return f;
 }

 f.toString = function() {
  return anlikToplam;
 };

 return f;
}

alert( topla(1)(2) ); // 3
alert( topla(5)(-1)(2) ); // 6
alert( topla(6)(-1)(-2)(-3) ); // 0
alert( topla(0)(1)(2)(3)(4)(5) ); // 15

topla fonksiyonu sadece bir defa çalışır. f fonksiyonu döndürür.

Sonrasında her bir çağrı için f'i tekrar çağırır ve anlikToplam değerine kendisini ekler ve döndürür.

f’in son satırında recursion bulunmamakta

Recursion ( kendini çağırma ) aşağıdaki gibi görünmektedir:

function f(b) {
 anlikToplam += b;
 return f(); // <-- kendini çağırıyor
}

Bizim durumumuzda sadece çağırmadan kendisini döndürmektedir.

function f(b) {
 anlikToplam += b;
 return f; // <-- kendisni çağırmamakta, kendi değerini dönüyor.
}

f değeri bir sonraki çağrıda kullanılacaktır, ne kadar çağırılırsa o kadar kullanılır. Ne zaman ki sayı veya karakter dizisi olarak kullanılacak olursa – toString metodu anlikToplam değerini döner. Bunun yanında Symbol.toPrimitive veya valueOf da kullanılabilirdi.