Derse geri dön

"For" döngüsünü "while"'a çevirme

önem: 5

Aşağıdaki kodun davranışı değişmeyecek şekilde while döngüsüne çevirin.

for (let i = 0; i < 3; i++) {
  alert( `number ${i}!` );
}
let i = 0;
while (i < 3) {
  alert( `number ${i}!` );
  i++;
}