Derse geri dön

Azami Maaş

önem: 5

Maaşların olduğu obje:

let maaslar = {
 "Ahmet": 100,
 "Mehmet": 300,
 "Muzaffer": 250
};

azamiMaas(maaslar) fonksiyonu gönderilen maaşların içerisinden kimin en yüksek maaşı aldığını döndürsün.

 • Eğer maaslar boş ise null döndürmelidir.
 • Eğer bir kaç tane en yüksek maaşlı kişi var ise bu durumda onları dizi şeklinde döndürsün.

Not: Object.entries kullanabilirsiniz.

Testler ile korunaklı olan aç.

function azamiMaas(maaslar) {

 let max = 0;
 let maxName = null;

 for (let [isim, maas] of Object.entries(maaslar)) {
  if (max < maas) {
   max = maas;
   maxName = isim;
  }
 }

 return maxName;
}

Çözümü testler korunaklı alanda olacak şekilde aç.