Derse geri dön

Döngünün son değeri

önem: 3

Aşağıdaki kodda en son uyarıda ekrana ne yazar? Neden?

What is the last value alerted by this code? Why?

let i = 3;

while (i) {
  alert( i-- );
}

Cevap: 1.

let i = 3;

while (i) {
  alert( i-- );
}

Her defasında döngü i dolayısıyla 1 azalır. while(i) koşulu i=0 olduğunda sonlanır.

Döngü aşağıdaki gibi işler:

let i = 3;

alert(i--); //  3 gösterir, i 2'ye iner.

alert(i--) // 2 gösterir, i 1'e iner.

alert(i--) // 1 gösterir, i 0'a iner.

// bitti `while(i)` koşulu tekrar kontrol edildi ve i = 0 olduğundan döngüden çıkıldı.