Derse geri dön

Fonksiyonlara "f.defer(ms)" ekleyiniz

önem: 5

Tüm fonksiyonların prototipine “defer(ms)” metodunu ekleyin, bu metod istenilen fonksiyonu belirtilen milisaniye sonunda çalıştırmalıdır.

Bunu yaptıktan sonra kod aşağıdaki gibi görünmelidir:

function f() {
  alert("Hello!");
}

f.defer(1000); // 1 sn sonrasında "Hello!" yazar.
Function.prototype.defer = function(ms) {
  setTimeout(this, ms);
};

function f() {
  alert("Hello!");
}

f.defer(1000); // 1 sn sonra "Hello" gösterilir.