Derse geri dön

Zincirleme

önem: 2

merdiven objesi yukarı aşağı harekete izin vermektedir:

let merdiven = {
 adim: 0,
 yukari() {
  this.adim++;
 },
 asagi() {
  this.adim--;
 },
 adimiGoster: function() { // o anki adımı gösterir
  alert( this.adim );
 }
};

Eğer aşağıdaki gibi ard arda çağrı yapılırsa:

merdiven.yukari();
merdiven.yukari();
merdiven.asagi();
merdiven.adimiGoster(); // 1

yukari ve asagi metodlarını aşağıdaki gibi zincirleme yapılabilir hale getiriniz:

merdiven.yukari().yukari().asagi().adimiGoster(); // 1

Bu yaklaşım çoğu JavaScript kütüphanesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Testler ile korunaklı olan aç.

Çözüm her metod çağrısı sonrası kendisini döndermektir.

let merdiven = {
 adim: 0,
 yukari() {
  this.adim++;
  return this;
 },
 asagi() {
  this.adim--;
  return this;
 },
 adimiGoster() {
  alert( this.adim );
  return this;
 }
}

merdiven.yukari().yukari().asagi().yukari().asagi().adimiGoster();//1

Ayrıca her satır için tek çağrı da yazılabilir. Uzun zincirleme fonksiyonlar için bu daha okunabilirdir.

merdiven
 .yukari()
 .yukari()
 .asagi()
 .up()
 .asagi()
 .adimiGoster(); // 1
let merdiven = {
 adim: 0,
 yukari: function () {
  this.adim++;
  return this;
 },
 asagi: function () {
  this.adim--;
  return this;
 },
 adimiGoster: function () {
  alert(this.adim);
 }
};

Çözümü testler korunaklı alanda olacak şekilde aç.