Derse geri dön

Kötü Stil

önem: 4

Aşağıdaki kodun stilinde ne yanlışları vardır?

function ust(x,n)
{
 let sonuc=1;
 for(let i=0;i<=n;i++) {sonuc*=x;}
 return sonuc;
}

let x=prompt("x?",''), n=prompt("n?",'')
if (n<=0)
{
 alert(`${n} üssü alınamadı, kullandığınız sayı 0'dan küçük olamaz. Lütfen doğal sayıları kullanınız.`);
}
else
{
 alert(ust(x,n))
}

Düzeltin!

Notunuz aşağıdaki gibi olabilir:

function ust(x,n) // <- argümanlar arasında boşluk bulunmamakta.
{ // <-süslü parantez yeni satırda
 let sonuc=1;  // <- = in iki yanında da boşluk bulunmamakta
 for(let i=0;i<n;i++) {sonuc*=x;}  // <- boşluk yok
 // süslü parantezin içi yeni bir satırda olmalı
 return sonuc;
}

let x=prompt("x?",''), n=prompt("n?",'') // <-- teknik olarka mümkün,
// fakat iki satır yapmak daha iyi, ayrıca boşluk ve ; kullanılmamış.
if (n<0) // <- (n < 0) olmalı, arada boşluk kullanılmamış
{  // <- süslü parantez yeni satırda
 // Aşağıdaki uzun metin iki satırda yazılsa daha iyi olabilir
 alert(`${n} üssü alınamadı, kullandığınız sayı 0'dan küçük olamaz. Lütfen doğal sayıları kullanınız.`);
}
else // <- tek satırda "} else {" şeklinde kullanılabilir.
{
 alert(ust(x,n)) // ; ve boşluk kullanılmamıştır.
}

düzeltilmiş şekli:

function ust(x, n) {
 let sonuc = 1;

 for (let i = 0; i < n; i++) {
  sonuc *= x;
 }

 return sonuc;
}

let x = prompt("x?", "");
let n = prompt("n?", "");

if (n < 0) {
 alert(`${n} üssü alınamadı, kullandığınız sayı 0'dan küçük olamaz.
   Lütfen doğal sayıları kullanınız.`);
} else {
 alert( ust(x, n) );
}