Derse geri dön

Objeyi JSON'a ve JSON'u objeye çevirme

önem: 5

kullanici objesini JSON’a çevirin. Sonra başka bir değişkene JSON’u okuyup atama yapın.

let kullanici = {
  adi: "Ahmet Mutsuz",
  yas: 35
};
let kullanici = {
  adi: "Ahmet Mutsuz",
  yas: 35
};

let kullanici2 = JSON.parse(JSON.stringify(kullanici));