Derse geri dön

"Switch" ile yazılmış kodu "if" cümlesine çeviriniz

önem: 5

Aşağıdaki kodu if..else şekline çeviriniz.

switch (tarayici) {
 case 'Edge':
  alert( "Edge browser kullanıyorsun" );
  break;

 case 'Chrome':
 case 'Firefox':
 case 'Safari':
 case 'Opera':
  alert( 'Tamam bunları destekliyoruz.' );
  break;

 default:
  alert( 'Umarım sayfanız güzel görünüyordur' );
}

switch cümlesini bire bir karşılamak için if sıkı karşılaştırma === yapmalıdır.

Şu anki durumuyla '==' karakter karşılaştırma da aynı sonucu verecektir.

if(tarayici == 'Edge') {
 alert("Edge browser kullanıyorsun");
} else if (tarayici == 'Chrome'
 || tarayici == 'Firefox'
 || tarayici == 'Safari'
 || tarayici == 'Opera') {
 alert( 'Tamam bunları destekliyoruz.' );
} else {
 alert( 'Umarım sayfanız güzel görünüyordur' );
}

Dikkat edecek olursanız tarayici=='Chrome' || tarayici == 'Firefox' birçok satıra ayrılmış. Bunun nedeni daha kolay okunabilirlikten dolayıdır.

switch hali daha temiz ve açıklayıcı duruyor.