Derse geri dön

Fonksiyonu '?' veya '||' kullanarak tekrar yazınız.

önem: 4

Aşağıdaki fonksiyon eğer yas parametresi 18'den büyükse true döndürür.

Diğer türlü onay sorar ve sonucunu döndürür.

function yasKontrolu(yas) {
 if (yas > 18) {
  return true;
 } else {
  return confirm('Ebeveynlerin izin verdi mi?');
 }
}

if yazmadan aynı işlemi tek satırda yapan kodu yazınız.

yasKontrolu fonksiyonunun iki türlü versiyonunu yazınız.

 1. '?' operatörünü kullanarak.
 2. veya kullanarak ||.

'?' operatörü kullanarak:

function yasKontrolu(yas) {
 return (yas > 18) ? true : confirm('Ebeveynlerin izin verdi mi?');
}

|| veya kullanarak:

function yasKontrolu(yas) {
 return (yas > 18) || confirm('Ebeveynlerin izin verdi mi?');
}

age > 18 etrafındaki parantezler aslında zorunlu değildir. Fakat okunurluğu artırır.