Derse geri dön

Bir sözü tekrar çözme?

Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

let promise = new Promise(function(resolve, reject) {
  resolve(1);

  setTimeout(() => resolve(2), 1000);
});

promise.then(alert);

Çıktısı 1.

resolve'a yapılan ikinci çağrı önemsenmez, çünkü sadece ilk red/çözüm dikkate alınır. Diğer çağrılar önemsenmez.