Derse geri dön

Soru `this`'i kaybediyor.

önem: 5

askPassword() çağrısı şifreyi kontrol etmeli ve buna göre user.loginOk veya user.loginFail'i çağırmalıdır.

Fakat bu bir hataya neden oluyor. Neden?

Sadece üstü çizili satırda değişiklik yaparak her şeyin doğru çalışmasını sağlayınız. ( diğer satırlarda değişiklik yapılmamalıdır)

function askPassword(ok, fail) {
 let password = prompt("Password?", '');
 if (password == "rockstar") ok();
 else fail();
}

let user = {
 name: 'John',

 loginOk() {
  alert(`${this.name} logged in`);
 },

 loginFail() {
  alert(`${this.name} failed to log in`);
 },

};

askPassword(user.loginOk, user.loginFail);

Nedeni ask'ın loginOk/loginFail fonksiyonlarını obje olmadan almasıdır.

Bunları çağırdığında doğal olarak this=undefined olarak çalışacaktır.

Kaynağı bağlar isek:

function askPassword(ok, fail) {
 let password = prompt("Password?", '');
 if (password == "rockstar") ok();
 else fail();
}

let user = {
 name: 'John',

 loginOk() {
  alert(`${this.name} logged in`);
 },

 loginFail() {
  alert(`${this.name} failed to log in`);
 },

};

askPassword(user.loginOk.bind(user), user.loginFail.bind(user));

Şimdi çalışacaktır.

Alternatif çözüm şu şekilde olabilir:

//...
askPassword(() => user.loginOk(), () => user.loginFail());

Genelde bu da çalışır. Fakat daha karmaşık durumlarda user'ın soru ve () => user.loginOk() arasında üzerine yazılabilir.