Derse geri dön

Fonksiyon min(a, b)

önem: 1

min(a,b) adında bir fonksiyon yazın. a veya b den küçük olanını döndürsün.

Örneğin:

min(2, 5) == 2
min(3, -1) == -1
min(1, 1) == 1

if ile çözüm:

function min(a, b) {
  if (a < b) {
    return a;
  } else {
    return b;
  }
}

'?' işareti ile çözüm

function min(a, b) {
  return a < b ? a : b;
}

Not: Eşitlik durumunda hangisini döndereceğiniz önemi yoktur.