Derse geri dön

Objelerin harita(Map)'lenmesi

önem: 5

kullanici dizindeki elemanlar adi, soyadi ve id özelliklerine sahiptirler.

Bunlardan özellikleri id, adi_soyadi şeklinde adi ve soyadi özelliklerinden türeyen adi_soyadi özelliğine sahip objelerden sahip yeni bir dizi oluşturunuz.

Örneğin:

let ahmet = { adi: "Ahmet", soyadi: "Doğtaş", id: 1 };
let mehmet = { adi: "Mehmet", soyadi: "İstikbal", id: 2 };
let muzaffer = { adi: "Muzaffer", soyadi: "Bellona", id: 3 };

let kullanicilar = [ ahmet, mehmet, muzaffer ];

let kullaniciMapped = /* ... Sizin kodunuz ... */

/*
kullaniciMapped = [
 { adi_soyadi: "Ahmet Doğtaş", id: 1 },
 { adi_soyadi: "Mehmet İstikbal", id: 2 },
 { adi_soyadi: "Muzaffer Bellona", id: 3 }
]
*/

alert( kullaniciMapped[0].id ) // 1
alert( kullaniciMapped[0].adi_soyadi ) // Ahmet Doğtaş

Burada yapmanız gereken aslında bir dizideki objeleri diğerine eşlemek(map etmek). => kullanabilirsiniz.

let ahmet = { adi: "Ahmet", soyadi: "Doğtaş", id: 1 };
let mehmet = { adi: "Mehmet", soyadi: "İstikbal", id: 2 };
let muzaffer = { adi: "Muzaffer", soyadi: "Bellona", id: 3 };

let kullanicilar = [ ahmet, mehmet, muzaffer ];

let kullaniciMapped = kullanicilar.map(kullanici => ({
 adi_soyadi: `${kullanici.adi} ${kullanici.soyadi}`,
 id: kullanici.id
}));

/*
kullaniciMapped = [
 { adi_soyadi: "Ahmet Doğtaş", id: 1 },
 { adi_soyadi: "Mehmet İstikbal", id: 2 },
 { adi_soyadi: "Muzaffer Bellona", id: 3 }
]
*/

alert( kullaniciMapped[0].id ) // 1
alert( kullaniciMapped[0].adi_soyadi ) // Ahmet Doğtaş

Dikkat ederseniz ok fonksiyonunda süslü parantez kullanmamız gerekti.

Aşağıdaki gibi yazılamaz:

let kullaniciMapped = kullanicilar.map(kullanici => {
 adi_soyadi: `${kullanici.adi} ${kullanici.soyadi}`,
 id: kullanici.id
});

Hatırlayacağınız üzere iki türlü ok fonksiyonu bulunmaktadır: Gövdesi olmadan deger => ifade veya gövdeli deger => {...}

Bizim kullandığımız şekliyle JavaScript {'i fonksiyon başlangıcı olarak kabul etmektedir. Objenin başlangıcı değil. Halbuki biz obje olmasını istiyoruz. Bu durumda bunları “normal” parantez içine almamız gerekmekte.

let kullaniciMapped = kullanicilar.map(kullanici => ({
 adi_soyadi: `${kullanici.adi} ${kullanici.soyadi}`,
 id: kullanici.id
}));

Şimdi çalışır.