Derse geri dön

Önden ve sonradan eklemeli değişkenler.

önem: 5

Aşağıdaki işlemlerden sonraki a, b, c,d değerlerini yazınız?

let a = 1, b = 1;

let c = ++a; // ?
let d = b++; // ?

Cevap:

  • a = 2
  • b = 2
  • c = 2
  • d = 1
let a = 1, b = 1;

alert( ++a ); // 2, eğer toplamayı önce yaparsanız sonraki değeri gösterir.
alert( b++ ); // 1, eğer toplamayı sonra yaparsanız önceki değerini gösterir.

alert( a ); // 2, bir defa artırıldı.
alert( b ); // 2, bir defa artırıldı.