Derse geri dön

Neden iki hamster da full'dür?

önem: 5

speedy ve lazy diye hamster'objesinden türemiş iki tane objemiz olsun.

Biz bir tanesini beslediğimizde, diğeri de full oluyor. Bunun nedeni nedir, nasıl düzeltilir?

let hamster = {
 stomach: [],

 eat(food) {
  this.stomach.push(food);
 }
};

let speedy = {
 __proto__: hamster
};

let lazy = {
 __proto__: hamster
};

// Bu yemeği buldu
speedy.eat("apple");
alert( speedy.stomach ); // apple

// Bu neden buldu peki?
alert( lazy.stomach ); // apple

speedy.eat("apple") çağrısında ne oluyor isterseniz daha yakından inceleyelim

 1. (=hamster) protitipinde speedy.eat bulunur, sonra this=speedy olacak şekilde çalıştırılır. ( .dan önceki obje )

 2. Sonra this.stomach.push() stomach özelliğini bulmalı ve push'u çağırmalı. this içinde stomch'(=speedy) i araştırır fakat bulamaz.

 3. Sonra prototip bağını takip ederek hamster içinde stomach'i bulur.

 4. Bunun içindeki push u çalıştırır. Böylece prototip’in stomach'i çalışmış olur

Böylece tüm hamsterlar’ın bir tane stomach'i oluyor.

Her defaında prototip’ten stomach alındığında ve sonra stomach.push ile olduğu yerde modifiye eder.

Aklınızda bulunsun basit bir atamada this.stomach= gibi basit atamada gerçekleşmez.

let hamster = {
 stomach: [],

 eat(food) {
  // this.stomach.push yerine this.stomach'i ata.
  this.stomach = [food];
 }
};

let speedy = {
  __proto__: hamster
};

let lazy = {
 __proto__: hamster
};

// Speedy yemeği buldu
speedy.eat("apple");
alert( speedy.stomach ); // apple

// Lazy'nin stomach'i boş kaldı
alert( lazy.stomach ); // <nothing>

Now all works fine, because this.stomach= does not perform a lookup of stomach. The value is written directly into this object.

Also we can totally evade the problem by making sure that each hamster has his own stomach:

let hamster = {
 stomach: [],

 eat(food) {
  this.stomach.push(food);
 }
};

let speedy = {
 __proto__: hamster,
 stomach: []
};

let lazy = {
 __proto__: hamster,
 stomach: []
};

// Speedy one found the food
speedy.eat("apple");
alert( speedy.stomach ); // apple

// Lazy one's stomach is empty
alert( lazy.stomach ); // <nothing>

As a common solution, all properties that describe the state of a particular object, like stomach above, are usually written into that object. That prevents such problems.