Derse geri dön

Yarına kaç saniye var?

önem: 5

yarinaKacSn() adında bir fonksiyon yazın ve bu fonksiyon yarına kaç saniye olduğunu dönsün.

Örneğin, eğer saat 23:00 ise :

yarinaKacSn() == 3600

Not: Fonksiyon her gün çalışabilmelidir. Bu demek oluyor ki elle bugünün değerini almamalısınız.

Yarına olan süreyi bulmak için “yarının 00:00:00”'ından şimdi arasındaki fark bulunur.

Önce “yarını” tanımlamak gereklidir:

function yarinaKacSn() {
 let simdi = new Date();

 // yarin
 let yarin = new Date(simdi.getFullYear(), simdi.getMonth(), simdi.getDate()+1);

 let fark = yarin - simdi; // ms cinsinden fark
 return Math.round(fark / 1000); // saniyeye cevir
}

Alternative solution:

function getSecondsToTomorrow() {
 let now = new Date();
 let hour = now.getHours();
 let minutes = now.getMinutes();
 let seconds = now.getSeconds();
 let totalSecondsToday = (hour * 60 + minutes) * 60 + seconds;
 let totalSecondsInADay = 86400;

 return totalSecondsInADay - totalSecondsToday;
}

Please note that many countries have Daylight Savings Time (DST), so there may be days with 23 or 25 hours. We may want to treat such days separately.