Derse geri dön

Bağık tarihin formatlanması

önem: 4

formatTarih(tarih) adında bir fonksiyon yazınız, bu tarih'i aşağıdaki gibi formatlamalıdır:

 • Eğer tarih 1 sn’den önce geçiyse "şimdi" yazmalıdır.
 • Eğer, eğer 1 dk önce geçtiyse "n. saniye önce" yazılmalıdır.
 • Eğer, bir saatten önce geçtiyse "m. dakika önce" yazılmalıdır.
 • Diğer türlü tüm tarihi "DD.MM.YY HH:mm" formatında yazmalıdır. Bu : "gun.ay.yıl saat:dakika" formatıdır. Örneğin : 31.12.16 10:00.

Örneğin:

alert( formatTarih(new Date(new Date - 1)) ); // "şimdi"

alert( formatTarih(new Date(new Date - 30 * 1000)) ); // "30 saniye önce"

alert( formatTarih(new Date(new Date - 5 * 60 * 1000)) ); // "5 dakika önce"

// dün için gün 31.12.2016, 20:00
alert( formatTarih(new Date(new Date - 86400 * 1000)) );

Testler ile korunaklı olan aç.

tarih'ten şimdiye kadar geçen süre – tarihleri birbirinden çıkar.

function formatTarih(tarih) {
 let fark = new Date() - tarih; // Farkın ms. cinsinden değeri

 if (fark < 1000) { // 1 saniye önce
  return 'Şimdi';
 }

 let sn = Math.floor(fark / 1000); // farkı saniyeye çevir.

 if (sn < 60) {
  return sn + ' saniye önce';
 }

 let dk = Math.floor(fark / 60000); // farkı dakika çevir
 if (dk < 60) {
  return dk + ' dakika önce';
 }

 // tarihi formatla
 // ve geri kalan tek basamakları iki basamak haline getir.
 let d = date;
 d = [
  '0' + d.getDate(),
  '0' + (d.getMonth() + 1),
  '' + d.getFullYear(),
  '0' + d.getHours(),
  '0' + d.getMinutes()
 ].map(component => component.slice(-2)); // Her bileşenin son iki hanesini al.

 // bileşenleri tarihe ekle
 return d.slice(0, 3).join('.') + ' ' + d.slice(3).join(':');
}

alert( formatTarih(new Date(new Date - 1)) ); // "Şimdi"

alert( formatTarih(new Date(new Date - 30 * 1000)) ); // "30 saniye önce"

alert( formatTarih(new Date(new Date - 5 * 60 * 1000)) ); // "5 dakika önce"

// dünün günü şu şekilde: 31.12.2016, 20:00
alert( formatTarih(new Date(new Date - 86400 * 1000)) );

Alternative solution:

function formatDate(date) {
 let dayOfMonth = date.getDate();
 let month = date.getMonth() + 1;
 let year = date.getFullYear();
 let hour = date.getHours();
 let minutes = date.getMinutes();
 let diffMs = new Date() - date;
 let diffSec = Math.round(diffMs / 1000);
 let diffMin = diffSec / 60;
 let diffHour = diffMin / 60;

 // formatting
 year = year.toString().slice(-2);
 month = month < 10 ? '0' + month : month;
 dayOfMonth = dayOfMonth < 10 ? '0' + dayOfMonth : dayOfMonth;

 if (diffSec < 1) {
  return 'right now';
 } else if (diffMin < 1) {
  return `${diffSec} sec. ago`
 } else if (diffHour < 1) {
  return `${diffMin} min. ago`
 } else {
  return `${dayOfMonth}.${month}.${year} ${hour}:${minutes}`
 }
}
function formatTarih(tarih) {
 let fark = new Date() - tarih; // Farkın ms. cinsinden değeri

 if (fark < 1000) { // 1 saniye önce
  return 'Şimdi';
 }

 let sn = Math.floor(fark / 1000); // farkı saniyeye çevir.

 if (sn < 60) {
  return sn + ' saniye önce';
 }

 let dk = Math.floor(fark / 60000); // farkı dakika çevir
 if (dk < 60) {
  return dk + ' dakika önce';
 }

 // tarihi formatla
 // ve geri kalan tek basamakları iki basamak haline getir.
 let d = date;
 d = [
  '0' + d.getDate(),
  '0' + (d.getMonth() + 1),
  '' + d.getFullYear(),
  '0' + d.getHours(),
  '0' + d.getMinutes()
 ].map(component => component.slice(-2)); // Her bileşenin son iki hanesini al.

 // bileşenleri tarihe ekle
 return d.slice(0, 3).join('.') + ' ' + d.slice(3).join(':');
}

Çözümü testler korunaklı alanda olacak şekilde aç.