Derse geri dön

Fonksiyon ile filtreler

önem: 5

Diziler için arr.filter(f) adında JavaScript dahilinde bir metod bulunmaktadır. Bu metod tüm elemanları f fonksiyonu ile filtreler. Eğer true döner ise o eleman sonuç listesinde görünür.

“Kullanmaya hazır” filtreler yapınız:

 • arasinda(a, b)a ve b araında veya eşit.
 • diziIcinde([...]) – verilen dizi içerisinde

Kullanımları şu şekilde olacaktır:

 • arr.filter(arasinda(3,6)) – sadece 3 ile 6 arasındaki değerleri seçer.
 • arr.filter(diziIcinde([1,2,3])) – elemanlar eşitse onları seçeer. Bu durumda sadece [1,2,3] elemanları seçilecektir.

Örneğin:

/* .. arasinda ve diziIcinde için yazdığınız kodlar. */
let arr = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7];

alert( arr.filter(arasinda(3, 6)) ); // 3,4,5,6

alert( arr.filter(diziIcinde([1, 2, 10])) ); // 1,2

Testler ile korunaklı olan aç.

arasinda Filtresi

function arasinda(a, b) {
 return function(x) {
  return x >= a && x <= b;
 };
}

let arr = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7];
alert( arr.filter(arasinda(3, 6)) ); // 3,4,5,6

diziIcinde Filtresi

function diziIcinde(arr) {
 return function(x) {
  return arr.includes(x);
 };
}

let arr = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7];
alert( arr.filter(diziIcinde([1, 2, 10])) ); // 1,2
function diziIcinde(arr) {
 return x => arr.includes(x);
}

function arasinda(a, b) {
 return x => (x >= a && x <= b);
}

Çözümü testler korunaklı alanda olacak şekilde aç.