Derse geri dön

Filtreleme ve yeni dizi dönme

önem: 4

filterRange(arr, a, b) adında bir fonksiyon yazın. arr argümanı alsın, a ile b arasını alsın ve döndersin.

Fonksiyon diziyi modifiye etmemeli. Yeni bir dizi döndürmeli.

Örneğin:

let arr = [5, 3, 8, 1];

let filtered = filterRange(arr, 1, 4);

alert( filtered ); // 3,1 (eşleşen değerler)

alert( arr ); // 5,3,8,1 (modifiye edilmedi)

Testler ile korunaklı olan aç.

function filterRange(arr, a, b) {
  // added brackets around the expression for better readability
  return arr.filter(item => (a <= item && item <= b));
}

let arr = [5, 3, 8, 1];

let filtered = filterRange(arr, 1, 4);

alert( filtered ); // 3,1 (matching values)

alert( arr ); // 5,3,8,1 (not modified)

Çözümü testler korunaklı alanda olacak şekilde aç.