Derse geri dön

Karşılaştırma

önem: 5

Aşağıdaki ifadelerin sonuçlarını yazınız?

5 > 4
"apple" > "pineapple"
"2" > "12"
undefined == null
undefined === null
null == "\n0\n"
null === +"\n0\n"
5 > 4 → true
"apple" > "pineapple" → false
"2" > "12" → true
undefined == null → true
undefined === null → false
null == "\n0\n" → false
null === +"\n0\n" → false

Nedenleri:

  1. Apaçık doğru.
  2. Alfabe dizilimine göre yanlış.
  3. Yine harf sırasına göre "2" "1"'den büyük
  4. null ve undefined birbirine eşit.
  5. Eğer sıkı eşitlik kontrolü yaparsanız farklı tipler her halükarda yanlış(false) dönderir
  6. (4)'e bakın.
  7. Farklı tipler yanlış(false) döndürür.