Derse geri dön

border-left-width'i borderLeftWidth gibi deve hörgücü(camelcase) şekline getiren fonksiyonu yazınız.

önem: 5

camelize(str) fonksiyonu yazınız. Bu metod “benim-öz-geçmişim” gibi yazılan kelimeleri “benimÖzGeçmişim” şekline getiren fonksiyonu yazınız.

Bu fonksiyon: tüm tireleri silmeli, dashten sonraki kelimenin ilk harfi büyük harf haline getirilmeli.

Örnek:

camelize("background-color") == 'backgroundColor';
camelize("list-style-image") == 'listStyleImage';
camelize("-webkit-transition") == 'WebkitTransition';

Not: split kullanarak karakterleri dizi haline getirebilirsiniz, bunu join ile tekrar karakter dizisi haline getirin.

Testler ile korunaklı olan aç.

function camelize(str) {
 return str
  .split('-') // splits 'my-long-word' into array ['my', 'long', 'word']
  .map(
   // capitalizes first letters of all array items except the first one
   // converts ['my', 'long', 'word'] into ['my', 'Long', 'Word']
   (word, index) => index == 0 ? word : word[0].toUpperCase() + word.slice(1)
  )
  .join(''); // joins ['my', 'Long', 'Word'] into 'myLongWord'
}

Çözümü testler korunaklı alanda olacak şekilde aç.