Derse geri dön

VEYA'landırılmış uyarıların çıktısı ne olur?

önem: 3

Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

alert( alert(1) || 2 || alert(3) );

Cevap: önce 1, sonra 2.

alert( alert(1) || 2 || alert(3) );

alert çağrısı bir değer döndürmez. Diğer bir deyişle undefined döndürür.

  1. Öncelikle birinci operand doğru olduğundan ekrana 1 uyarısı çıkar.
  2. Bu uyarı ekranından undefined döner bundan dolayı ikinci operand çalışır çünkü daha doğru'yu bulamadı.
  3. İkinci operand 2 doğru'dur. Bundan dolayı değer sona erer. Tabi 2 döndüğünde bu defa dışarıda bulunan alert fonksiyonu çalışır ve ekranda 2 uyarısı görünür.

3 değeri ekrana çıkmayacaktır çünkü değerlendirme sonuncu operand’a alert(3) gelmeden bitmiştir.