Derse geri dön

VE'lendirilmiş uyarıların çıktısı ne olur?

önem: 3

Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

alert( alert(1) && alert(2) );

Cevap: Önce 1, sonra undefined.

alert( alert(1) && alert(2) );

Birinci alert undefined değeri döndürür. ( sadece değeri gösterir, bundan dolayı bir şey döndürmez)

Bundan dolayı ilk yanlışı bulan && operatörü bu işlem sonrasında durur. Yanlış değeri dönderir ki bu durumda yanlış değer undefined dır. Dışarıda bulunan alert ise bu değeri uyarı şeklinde ekrana verir.