Derse geri dön

VE'nin sonucu nedir?

önem: 5

Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

alert( 1 && null && 2 );

Cevap: null. Çünkü null bu değerlendirme sıralamasındaki ilk yanlış değer.

alert( 1 && null && 2 );