18 Aralık 2019

Promise API

Promisede 5 statik yöntem vardır. Kullanım durumlarını burada hızlı bir şekilde ele alacağız.

Promise.resolve

Söz dizimi:

let promise = Promise.resolve(value);

Verilen value ile çözülmüş olan bir söz verir. Buradaki gibi:

let promise = new Promise(resolve => resolve(value));

Yöntem zaten bir değere sahipken kullanılır. Ancal bir söz içine “sarılmış” olmasını ister.

Örneğin, loadCached fonksiyonu aşağıda urlyi alır ve sonucu hatırlar. Böylece aynı URL’deki gelecekteki çağrılar hemen döndürülür.

function loadCached(url) {
 let cache = loadCached.cache || (loadCached.cache = new Map());

 if (cache.has(url)) {
  return Promise.resolve(cache.get(url)); // (*)
 }

 return fetch(url)
  .then(response => response.text())
  .then(text => {
   cache.set(url,text);
   return text;
  });
}

loadCached(url).then(…) kullanabiliriz. Çünkü fonksiyonun bir söz döndürmesi garantilidir. Amaç Promise.resolve (*) doğrultusunda hizmet eder: Arayüzünün birleşik olduğundan emin olun. .thenden sonra her zaman loadCached kullanabiliriz.

Promise.reject

Söz dizimi:

let promise = Promise.reject(error);

error ile reddedilen bir söz oluşturun.

Yukarıdaki ile aynı:

let promise = new Promise((resolve, reject) => reject(error));

Gerçek kodda nadiren kullanılan, bütünlük için buradayız.

Promise.all

Paralel olarak yürütülmek için birçok söz vermek isteriz ve hepsinin hazır olmasını bekleriz.

Örneğin, paralel olarak birkaç URL’yi indirin ve hepsi bittiğinde içeriği işleyin.

Bunun için Promise.all.

Söz dizimi:

let promise = Promise.all([...promises...]);

Yeni bir söz alır ve bir dizi söz alır (Teknik olarak herhangi bir yinelenebilir nesne, ama çoğunlukla bir array.)

Yeni söz, listelenen tüm sözlerin yerine getirildiği ve sonuçların bir dizisine sahip olduğunda karar verir.

Örneğin, aşağıdaki Promise.all 3 saniye sonra yerleşir ve sonucu [1, 2, 3] dizisidir:

Promise.all([
 new Promise(resolve => setTimeout(() => resolve(1), 3000)), // 1
 new Promise(resolve => setTimeout(() => resolve(2), 2000)), // 2
 new Promise(resolve => setTimeout(() => resolve(3), 1000)) // 3
]).then(alert); // 1,2,3 sözler hazır olduğunda: her söz bir dizi üyesine katkıda bulunur

Lütfen göreli siparişin aynı olduğunu unutmayın. İlk sözün sözülmesi uzun sürse bile sonuçta ilk sırada yer almaktadır.

Yayın bir hile, bir dizi iş verisini bir dizi sözle eşleştirmek ve ardından bunu Promise.all içine kaydırmaktır.

Örneğin, eğer bir dizi URL’miz varsa hepsini şöyle getirebiliriz:

let urls = [
 'https://api.github.com/users/iliakan',
 'https://api.github.com/users/remy',
 'https://api.github.com/users/jeresig'
];

// Her URL'yi getirme sözüyle eşleyin
let requests = urls.map(url => fetch(url));

// Tüm işler çözülene kadar Promise.all bekler
Promise.all(requests)
 .then(responses => responses.forEach(
  response => alert(`${response.url}: ${response.status}`)
 ));

Bir dizi github kullanıcısı için kullanıcı bilgilerini adlarına göre almakla ilgili daha büyük bir örnek (veya bir mal dizisini kimlikleriyle alabiliriz. Mantık aynıdır):

let names = ['iliakan', 'remy', 'jeresig'];

let requests = names.map(name => fetch(`https://api.github.com/users/${name}`));

Promise.all(requests)
 .then(responses => {
  // Tüm cevaplar hazır. HTTP durum kodlarını gösterebiliriz
  for(let response of responses) {
   alert(`${response.url}: ${response.status}`); // Her URL için 200 gösterir
  }

  return responses;
 })
 // Yanıt dizisini, içeriğini okumak için response.json() dizisine eşleyin
 .then(responses => Promise.all(responses.map(r => r.json())))
 // Tüm JSON cevapları ayrıştırılır: "users" bunların dizisidir.
 .then(users => users.forEach(user => alert(user.name)));

Eğer sözlerden herhangi biri ret edildiyse Promise.all bu hatayı hemen ret eder

Örneğin:

Promise.all([
 new Promise((resolve, reject) => setTimeout(() => resolve(1), 1000)),
 new Promise((resolve, reject) => setTimeout(() => reject(new Error("Whoops!")), 2000)),
 new Promise((resolve, reject) => setTimeout(() => resolve(3), 3000))
]).catch(alert); // Error: Whoops!

İşte ikinci söz iki saniye içinde reddediyor. Bu Promise.allun hemen reddedilmesine yol açar, bu yüzden .catch çalıştırır: reddedilme hatası tüm Promise.allun sonucudur.

In case of an error, other promises are ignored

Eğer bir söz reddederse, Promise.all derhal reddeder. Listedeki diğerlerini tamamen unutur. Onların sonuçları göz ardı edilir.

Örneğin, yukarıdaki örnekte olduğu gibi birden fazla fetch çağrısı varsa ve biri başarısız olursa diğeri hala yürütülmeye devam eder. Ancak Promise.all artık onları izlememektedir. Muhtemelen yerleşecekler ancak sonuç göz ardı edilecektir.

Promise.all sözlerinde “iptal” kavramı olmadığı için onları iptal edecek hiçbir şey yapmaz. Başka bir bölümde bu konuda yardımcı olmayı amaçlayan AbortControllerı ele alacağız. Ancak bu Promise API’sinin bir parçası değil.

Promise.all(...) allows non-promise items in iterable

Normalde, Promise.all(...) sözlerin yenilenebilir (çoğu durumda bir dizi) kabul eder. Ancak bu nesnelerden herhangi biri bir söz değilse Promise.respove içine sarılır.

Örneğin burada `[1, 2, 3]` döner:

```js run
Promise.all([
 new Promise((resolve, reject) => {
  setTimeout(() => resolve(1), 1000)
 }),
 2, // Promise.resolve(2) olarak kabul edildi.
 3 // Promise.resolve(3) olarak kabul edildi.
]).then(alert); // 1, 2, 3

Bu yüzden uygun olmayan durumlarda Promise.alla söz etmeyen değerleri aktarabiliriz.

Promise.allSettled

Yeni eklendi
Bu dile yeni eklenen bir özelliktir. Eski tarayıcılar pollyfill gerektirebilir

Herhangi bir söz reddederse Promise.all bir bütün olarak eder. Devam etmek için all sonuçlarına ihtiyacımız olduğunda bu iyidir:

Promise.all([
 fetch('/template.html'),
 fetch('/style.css'),
 fetch('/data.json')
]).then(render); // render yöntemi hepsine ihtiyaç duyuyor

Promise.allSettled tüm sözlerin yerine getirilmesini bekler: biri reddetse bile diğerini bekler. Sonuçta ortaya çıkan dizin:

 • {status:"fulfilled", value:result} başarılı cevap için,
 • {status:"rejected", reason:error} hatalar için.

Örneğin, birden fazla kullanıcı hakkında bilgi edinmek istiyoruz. Bir istek başarısız olsa bile diğerleriyle de ilgileniyoruz

Hadi Promise.allSettled kullanalım:

let urls = [
 'https://api.github.com/users/iliakan',
 'https://api.github.com/users/remy',
 'https://no-such-url'
];

Promise.allSettled(urls.map(url => fetch(url)))
 .then(results => { // (*)
  results.forEach((result, num) => {
   if (result.status == "fulfilled") {
    alert(`${urls[num]}: ${result.value.status}`);
   }
   if (result.status == "rejected") {
    alert(`${urls[num]}: ${result.reason}`);
   }
  });
 });

Yukarıdaki satırdaki results (*) olacak:

[
 {status: 'fulfilled', value: ...response...},
 {status: 'fulfilled', value: ...response...},
 {status: 'rejected', reason: ...error object...}
]

Dolayısıyla, her söz için onun satütüsünü ve değer/sebep bilgisini alırız.

Polyfill

Eğer tarayıcı Promise.allSettled özelliğini desteklemiyorsa, polyfill kolaydır.

if(!Promise.allSettled) {
 Promise.allSettled = function(promises) {
  return Promise.all(promises.map(p => Promise.resolve(p).then(v => ({
   state: 'fulfilled',
   value: v,
  }), r => ({
   state: 'rejected',
   reason: r,
  }))));
 };
}

Bu kodda, promises.map giriş değerini alır, p => Promise.resolve(p) ile sözleri döndürüyor (sadece bir söz verilmemişse) ve sonra bunu işleyiciye ekler.

Bu işleyici başarılı bir v sonucusunu {state:'fulfilled', value:v} ve bir r hatasını {state:'rejected', reason:r} olarak çevirir. Bu Promise.allSettled formatıyla aynıdır.

Sonra bazı sonuçları reddetse bile sonuçları almak ya da all sözleri vermek için Promise.allSettledi kullanabiliriz.

Promise.race

Promise.all benzer şekilde sözler yenilenebilir. Ancak hepsinin bitmesini beklemek yerine ilk sonucu (veya hatayı) bekler ve devam eder.

Söz dizimi:

let promise = Promise.race(iterable);

Mesela burada sonuç 1 olacak:

Promise.race([
 new Promise((resolve, reject) => setTimeout(() => resolve(1), 1000)),
 new Promise((resolve, reject) => setTimeout(() => reject(new Error("Whoops!")), 2000)),
 new Promise((resolve, reject) => setTimeout(() => resolve(3), 3000))
]).then(alert); // 1

Böylece ilk sonuç/hata bütün Promise.race sonucu olur. İlk kararlaştırılan sözün ardından “yarışı kazanır”, diğer tüm sonuçlar/hatalar göz ardı edilir

Özetle

Promise sınıfının 5 statik metodu vardır:

 1. Promise.resolve(value) – verilen değerle çözümlenmiş bir söz verir.
 2. Promise.reject(error) – verilen hata ile reddedilen bir söz verir…
 3. Promise.all(promises) – çözmek için tüm sözleri bekler ve sonuçlarının bir dizisini döndürür. Eğer verilen sözlerden herhangi biri reddederse o zaman Promise.all hatası olur ve diğer tüm sonuçlar göz ardı edilir.
 4. Promise.allSettled(promises) (yeni bir metod) – tüm sözlerin çözülmesini veya reddedilmesini bekler ve sonuçlarının bir dizisini nesne olarak döndürür.
  • state: 'fulfilled' yada 'rejected'
  • value (if fulfilled) ya da reason (reddedilirse).
 5. Promise.race(promises) – ilk yerlmeşmeye söz vermek için bekler ve sonucu/hatası sonuç olur. Bu beş maddede Promise.all/allSettled en yaygın kullanılanıdır.
Eğitim haritası

Yorumlar

yorum yapmadan önce lütfen okuyun...
 • Eğer geliştirme ile alakalı bir öneriniz var ise yorum yerine github konusu gönderiniz.
 • Eğer makalede bir yeri anlamadıysanız lütfen belirtiniz.
 • Koda birkaç satır eklemek için <code> kullanınız, birkaç satır eklemek için ise <pre> kullanın. Eğer 10 satırdan fazla kod ekleyecekseniz plnkr kullanabilirsiniz)