24 Ocak 2022

Tarayıcı olaylarına giriş

Olay bir şeyin olduğunun işaretidir. Tüm DOM düğümleri bu tür sinyalleri üretir (fakat olaylar DOM ile sınırlı değildir).

Sadece bir göz atmak için, en faydalı DOM olaylarının bir listesi:

Fare olayları:

 • click – fare bir öğeye tıkladığında (dokunmatik ekranlı cihazlar bunu dokunuşla oluşturur).
 • contextmenu – fare bir öğeye sağ tıkladığında.
 • mouseover / mouseout – fare imleci bir öğenin üzerine geldiğinde / ayrıldığında.
 • mousedown / mouseup – bir öğenin üzerinde fare butonuna basıldığında, bırakıldığında.
 • mousemove – fare hareket ettirildiğinde.

Form öğesi olayları:

 • submit – ziyaretçi bir <form> gönderdiğinde.
 • focus – ziyaretçi bir öğeye odaklandığında, örneğin bir <input> üzerine.

Klavye olayları:

 • keydown ve keyup – ziyaretçi butona bastığında ve butonu bıraktığında.

Doküman olayları:

 • DOMContentLoaded – HTML yüklenip, işlenip, DOM tamamen inşa edildiğinde.

CSS olayları:

 • transitionend – bir CSS animasyonu bittiğinde

Daha birçok olay vardır. Sonraki bölümlerde belirli olayların daha fazla ayrıntısına gireceğiz.

Olay işleyicileri

Olaylara tepki vermek için bir işleyici atayabiliriz – bir olay durumunda çalışan bir fonksiyon

İşleyiciler, kullanıcı eylemleri durumunda JavaScript kodu çalıştırmanın bir yoludur.

İşleyici atamanın birkaç yolu vardır. En basitinden başlayarak bunları görelim.

HTML-özelliği

Bir işleyici HTML’de on<olay> adlı bir öznitelik ile ayarlanabilir.

Söz gelimi, bir input'a click işleyicisi atamak için, buradaki gibi onclick kullanabiliriz:

<input value="Bana tıkla" onclick="alert('Tıklandı!')" type="button">

Fare tıklandığında, onclick içinde kod çalışır.

Lütfen onclick'in içinde tek tırnak kullandığımızı unutmayın, çünkü özniteliğin kendisi çift tırnak içindedir. Eğer kodun özniteliğin içinde olduğunu unutur ve içinde şu şekilde çift tırnak kullanırsak: onclick="alert("Click!")", doğru bir şekilde çalışmayacaktır.

HTML özniteliği çok fazla kod yazmak için uygun bir yer değildir, bu nedenle bir JavaScript fonksiyonu oluşturup onu orada çağırmamız daha iyi olur.

Burada bir tıklama, fonksiyonu çalıştırır countRabbits():

<script>
 function countRabbits() {
  for(let i=1; i<=3; i++) {
   alert("Tavşan sayısı " + i);
  }
 }
</script>

<input type="button" onclick="countRabbits()" value="Tavşanları say!">

Bildiğimiz üzere, HTML öznitelik isimleri büyük-küçük harf duyarlı değildir, yani ONCLICK, onClick, onCLICK… aynı şekilde çalışır. Fakat genellikle öznitelikler küçük harfle yazılır: onclick.

DOM özelliği

DOM özelliği kullanarak bir işleyici atayabiliriz on<olay>.

Söz gelimi, elem.onclick:

<input id="elem" type="button" value="Bana tıkla">
<script>
 elem.onclick = function() {
  alert('Teşekkür ederim');
 };
</script>

Eğer işleyici bir HTML özniteliği kullanılarak atandıysa tarayıcı onu okur, öznitelik içeriğinden yeni bir fonksiyon oluşturur ve onu DOM özelliğine yazar.

Yani bu yol aslında bir öncekiyle aynıdır.

İşleyici her zaman DOM özelliğinin içindedir: HTML özniteliği sadece onu başlatma yollarından biridir.

Bu iki kod parçası aynı şekilde çalışır:

 1. Sadece HTML:

  <input type="button" onclick="alert('Tıkla!')" value="Buton">
 2. HTML + JS:

  <input type="button" id="button" value="Buton">
  <script>
   button.onclick = function() {
    alert('Tıkla!');
   };
  </script>

Sadece bir tane onclick özeliği olduğundan, birden fazla olay işleyici atayamayız.

Aşağıdaki örnekte JavaScript ile bir işleyici eklemek, mevcut işleyicinin üzerine yazar:

<input type="button" id="elem" onclick="alert('Öncesi')" value="Bana tıkla">
<script>
 elem.onclick = function() { // var olan işleyicinin üzerine yazar
  alert('Sonrası'); // sadece bu gösterilir
 };
</script>

Bu arada, var olan bir fonksiyonu doğrudan işleyici olarak atayabiliriz:

function sayThanks() {
 alert('Teşekkürler!');
}

elem.onclick = sayThanks;

Bir işleyiciyi silmek için – elem.onclick = null atarız.

Öğeye erişmek: this

Bir işleyicinin içindeki this'in değeri, üzerinde işleyici olan öğedir.

Aşağıdaki kodda button’ içeriğini this.innerHTML kullanarak gösterir:

<button onclick="alert(this.innerHTML)">Tıkla bana</button>

Olası hatalar

Eğer olaylarla çalışmaya başlıyorsanız, lütfen bazı incelikleri göz önünde bulundurun.

Fonksiyon sayThanks şeklinde atanmalıdır, sayThanks() olarak değil.

// doğru
button.onclick = sayThanks;

// yanlış
button.onclick = sayThanks();

Eğer parantez eklersek, sayThanks() – ifadesi fonksiyonu çağırır. Yani aslında fonksiyonun çalışmasıyla gelen sonuç değerini alır, bu da undefined olur (fonksiyon hiçbir şey döndürmediğinden), ve bu değeri onclick özniteliğine atamış olur. Bu da çalışmaz.

…Fakat işaretlemede parantezlere ihtiyacımız var:

<input type="button" id="button" onclick="sayThanks()">

Farkı açıklaması kolaydır. Tarayıcı özniteliği okuduğunda, içeriğinden gövde ile bir işleyici fonksiyon oluşturur.

Yani son örnek şununla aynıdır:

button.onclick = function() {
 sayThanks(); // öznitelik içeriği
};

Fonksiyonları kullanın, string’leri değil.

elem.onclick = "alert(1)" ataması da işe yarar. Uyumluluk nedenleriyle çalışır, fakat kesinlikle önerilmez.

İşleyiciler için setAttribute kullanmayın.

Şu şekilde bir çağırım işe yaramayacaktır:

// <body> üzerine tıklandığında hatalar oluşur,
// öznitelikler her zaman string olduğundan, fonksiyon string olmuş olur.
document.body.setAttribute('onclick', function() { alert(1) });

DOM-özellik durumu önemlidir.

elem.onclick'e bir işleyici atayın, elem.ONCLICK değil, çünkü DOM özellikleri büyük-küçük harf duyarlıdır.

addEventListener

İşleyici atamanın yukarıda bahsedilen yollarındaki temel sorun – bir olaya birden çok işleyici atayamayız.

Söz gelimi, kodumuzun bir kısmı buton tıklandığında butonu vurgulamak istiyor, diğer kısmı ise bir mesaj göstermek istiyor.

Bunun için iki olay işleyicisi atamak istiyoruz. Fakat yeni bir DOM özelliği, halihazırda var olanın üzerine yazacaktır.

input.onclick = function() { alert(1); }
// ...
input.onclick = function() { alert(2); } // bir önceki işleyicinin üzerine yazar

Web-standardı geliştiricileri uzun zaman önce işleyicileri, addEventListener ve removeEventListener özel metodlarını kullanarak yönetmenin alternatif bir yolunu buldular. Bu metodlar, yukarıda bahsedilen problemden muaftırlar.

İşleyici eklemenin söz dizimi şu şekildedir:

element.addEventListener(event, handler[, options]);
event
Olay adı, örneğin. "click".
handler
İşleyici fonksiyon.
options
An additional optional object with properties:
 • once: if true, then the listener is automatically removed after it triggers.
 • capture: the phase where to handle the event, to be covered later in the chapter Bubbling and capturing. For historical reasons, options can also be false/true, that’s the same as {capture: false/true}.
 • passive: if true, then the handler will not preventDefault(), we’ll cover that later in Browser default actions.

To remove the handler, use removeEventListener:

element.removeEventListener(event, handler[, options]);
Removal requires the same function

To remove a handler we should pass exactly the same function as was assigned.

That doesn’t work:

elem.addEventListener( "click" , () => alert('Thanks!'));
// ....
elem.removeEventListener( "click", () => alert('Thanks!'));

The handler won’t be removed, because removeEventListener gets another function – with the same code, but that doesn’t matter.

Here’s the right way:

function handler() {
 alert( 'Thanks!' );
}

input.addEventListener("click", handler);
// ....
input.removeEventListener("click", handler);

Please note – if we don’t store the function in a variable, then we can’t remove it. There’s no way to “read back” handlers assigned by addEventListener.

Multiple calls to addEventListener allow to add multiple handlers, like this:

<input id="elem" type="button" value="Click me"/>

<script>
 function handler1() {
  alert('Thanks!');
 };

 function handler2() {
  alert('Thanks again!');
 }

 elem.onclick = () => alert("Hello");
 elem.addEventListener("click", handler1); // Thanks!
 elem.addEventListener("click", handler2); // Thanks again!
</script>

As we can see in the example above, we can set handlers both using a DOM-property and addEventListener. But generally we use only one of these ways.

For some events, handlers only work with addEventListener

There exist events that can’t be assigned via a DOM-property. Must use addEventListener.

For instance, the event transitionend (CSS animation finished) is like that.

Try the code below. In most browsers only the second handler works, not the first one.

<style>
 input {
  transition: width 1s;
  width: 100px;
 }

 .wide {
  width: 300px;
 }
</style>

<input type="button" id="elem" onclick="this.classList.toggle('wide')" value="Click me">

<script>
 elem.ontransitionend = function() {
  alert("DOM property"); // doesn't work
 };

 elem.addEventListener("transitionend", function() {
  alert("addEventListener"); // shows up when the animation finishes
 });
</script>

Event object

To properly handle an event we’d want to know more about what’s happened. Not just a “click” or a “keypress”, but what were the pointer coordinates? Which key was pressed? And so on.

When an event happens, the browser creates an event object, puts details into it and passes it as an argument to the handler.

Here’s an example of getting mouse coordinates from the event object:

<input type="button" value="Click me" id="elem">

<script>
 elem.onclick = function(event) {
  // show event type, element and coordinates of the click
  alert(event.type + " at " + event.currentTarget);
  alert("Coordinates: " + event.clientX + ":" + event.clientY);
 };
</script>

Some properties of event object:

event.type
Event type, here it’s "click".
event.currentTarget
Element that handled the event. That’s exactly the same as this, unless the handler is an arrow function, or its this is bound to something else, then event.currentTarget becomes useful.
event.clientX / event.clientY
Window-relative coordinates of the cursor, for mouse events.

There are more properties. They depend on the event type, so we’ll study them later when we come to different events in details.

The event object is also accessible from HTML

If we assign a handler in HTML, we can also use the event object, like this:

<input type="button" onclick="alert(event.type)" value="Event type">

That’s possible because when the browser reads the attribute, it creates a handler like this: function(event) { alert(event.type) }. That is: its first argument is called "event", and the body is taken from the attribute.

Object handlers: handleEvent

We can assign an object as an event handler using addEventListener. When an event occurs, its handleEvent method is called with it.

For instance:

<button id="elem">Click me</button>

<script>
 elem.addEventListener('click', {
  handleEvent(event) {
   alert(event.type + " at " + event.currentTarget);
  }
 });
</script>

In other words, when addEventListener receives an object as the handler, it calls object.handleEvent(event) in case of an event.

We could also use a class for that:

<button id="elem">Click me</button>

<script>
 class Menu {
  handleEvent(event) {
   switch(event.type) {
    case 'mousedown':
     elem.innerHTML = "Mouse button pressed";
     break;
    case 'mouseup':
     elem.innerHTML += "...and released.";
     break;
   }
  }
 }

 let menu = new Menu();
 elem.addEventListener('mousedown', menu);
 elem.addEventListener('mouseup', menu);
</script>

Here the same object handles both events. Please note that we need to explicitly setup the events to listen using addEventListener. The menu object only gets mousedown and mouseup here, not any other types of events.

The method handleEvent does not have to do all the job by itself. It can call other event-specific methods instead, like this:

<button id="elem">Click me</button>

<script>
 class Menu {
  handleEvent(event) {
   // mousedown -> onMousedown
   let method = 'on' + event.type[0].toUpperCase() + event.type.slice(1);
   this[method](event);
  }

  onMousedown() {
   elem.innerHTML = "Mouse button pressed";
  }

  onMouseup() {
   elem.innerHTML += "...and released.";
  }
 }

 let menu = new Menu();
 elem.addEventListener('mousedown', menu);
 elem.addEventListener('mouseup', menu);
</script>

Now event handlers are clearly separated, that may be easier to support.

Summary

There are 3 ways to assign event handlers:

 1. HTML attribute: onclick="...".
 2. DOM property: elem.onclick = function.
 3. Methods: elem.addEventListener(event, handler[, phase]) to add, removeEventListener to remove.

HTML attributes are used sparingly, because JavaScript in the middle of an HTML tag looks a little bit odd and alien. Also can’t write lots of code in there.

DOM properties are ok to use, but we can’t assign more than one handler of the particular event. In many cases that limitation is not pressing.

The last way is the most flexible, but it is also the longest to write. There are few events that only work with it, for instance transtionend and DOMContentLoaded (to be covered). Also addEventListener supports objects as event handlers. In that case the method handleEvent is called in case of the event.

No matter how you assign the handler – it gets an event object as the first argument. That object contains the details about what’s happened.

We’ll learn more about events in general and about different types of events in the next chapters.

Görevler

önem: 5

Add JavaScript to the button to make <div id="text"> disappear when we click it.

The demo:

Görevler için korunaklı alan aç.

önem: 5

Create a button that hides itself on click.

Like this:

Can use this in the handler to reference “the element itself” here:

<input type="button" onclick="this.hidden=true" value="Click to hide">
önem: 5

There’s a button in the variable. There are no handlers on it.

Which handlers run on click after the following code? Which alerts show up?

button.addEventListener("click", () => alert("1"));

button.removeEventListener("click", () => alert("1"));

button.onclick = () => alert(2);

The answer: 1 and 2.

The first handler triggers, because it’s not removed by removeEventListener. To remove the handler we need to pass exactly the function that was assigned. And in the code a new function is passed, that looks the same, but is still another function.

To remove a function object, we need to store a reference to it, like this:

function handler() {
 alert(1);
}

button.addEventListener("click", handler);
button.removeEventListener("click", handler);

The handler button.onclick works independently and in addition to addEventListener.

önem: 5

Move the ball across the field to a click. Like this:

Requirements:

 • The ball center should come exactly under the pointer on click (if possible without crossing the field edge).
 • CSS-animation is welcome.
 • The ball must not cross field boundaries.
 • When the page is scrolled, nothing should break.

Notes:

 • The code should also work with different ball and field sizes, not be bound to any fixed values.
 • Use properties event.clientX/event.clientY for click coordinates.

Görevler için korunaklı alan aç.

First we need to choose a method of positioning the ball.

We can’t use position:fixed for it, because scrolling the page would move the ball from the field.

So we should use position:absolute and, to make the positioning really solid, make field itself positioned.

Then the ball will be positioned relatively to the field:

#field {
 width: 200px;
 height: 150px;
 position: relative;
}

#ball {
 position: absolute;
 left: 0; /* relative to the closest positioned ancestor (field) */
 top: 0;
 transition: 1s all; /* CSS animation for left/top makes the ball fly */
}

Next we need to assign the correct ball.style.position.left/top. They contain field-relative coordinates now.

Here’s the picture:

We have event.clientX/clientY – window-relative coordinates of the click.

To get field-relative left coordinate of the click, we can substract the field left edge and the border width:

let left = event.clientX - fieldCoords.left - field.clientLeft;

Normally, ball.style.position.left means the “left edge of the element” (the ball). So if we assign that left, then the ball edge, not center, would be under the mouse cursor.

We need to move the ball half-width left and half-height up to make it center.

So the final left would be:

let left = event.clientX - fieldCoords.left - field.clientLeft - ball.offsetWidth/2;

The vertical coordinate is calculated using the same logic.

Please note that the ball width/height must be known at the time we access ball.offsetWidth. Should be specified in HTML or CSS.

Çözümü korunaklı alanda aç.

önem: 5

Create a menu that opens/collapses on click:

P.S. HTML/CSS of the source document is to be modified.

Görevler için korunaklı alan aç.

HTML/CSS

First let’s create HTML/CSS.

A menu is a standalone graphical component on the page, so it’s better to put it into a single DOM element.

A list of menu items can be laid out as a list ul/li.

Here’s the example structure:

<div class="menu">
 <span class="title">Sweeties (click me)!</span>
 <ul>
  <li>Cake</li>
  <li>Donut</li>
  <li>Honey</li>
 </ul>
</div>

We use <span> for the title, because <div> has an implicit display:block on it, and it will occupy 100% of the horizontal width.

Like this:

<div style="border: solid red 1px" onclick="alert(1)">Sweeties (click me)!</div>

So if we set onclick on it, then it will catch clicks to the right of the text.

As <span> has an implicit display: inline, it occupies exactly enough place to fit all the text:

<span style="border: solid red 1px" onclick="alert(1)">Sweeties (click me)!</span>

Toggling the menu

Toggling the menu should change the arrow and show/hide the menu list.

All these changes are perfectly handled by CSS. In JavaScript we should label the current state of the menu by adding/removing the class .open.

Without it, the menu will be closed:

.menu ul {
 margin: 0;
 list-style: none;
 padding-left: 20px;
 display: none;
}

.menu .title::before {
 content: '▶ ';
 font-size: 80%;
 color: green;
}

…And with .open the arrow changes and the list shows up:

.menu.open .title::before {
 content: '▼ ';
}

.menu.open ul {
 display: block;
}

Çözümü korunaklı alanda aç.

önem: 5

There’s a list of messages.

Use JavaScript to add a closing button to the right-upper corner of each message.

The result should look like this:

Görevler için korunaklı alan aç.

To add the button we can use either position:absolute (and make the pane position:relative) or float:right. The float:right has the benefit that the button never overlaps the text, but position:absolute gives more freedom. So the choice is yours.

Then for each pane the code can be like:

pane.insertAdjacentHTML("afterbegin", '<button class="remove-button">[x]</button>');

Then the <button> becomes pane.firstChild, so we can add a handler to it like this:

pane.firstChild.onclick = () => pane.remove();

Çözümü korunaklı alanda aç.

önem: 4

Create a “carousel” – a ribbon of images that can be scrolled by clicking on arrows.

Later we can add more features to it: infinite scrolling, dynamic loading etc.

P.S. For this task HTML/CSS structure is actually 90% of the solution.

Görevler için korunaklı alan aç.

The images ribbon can be represented as ul/li list of images <img>.

Normally, such a ribbon is wide, but we put a fixed-size <div> around to “cut” it, so that only a part of the ribbon is visibble:

To make the list show horizontally we need to apply correct CSS properties for <li>, like display: inline-block.

For <img> we should also adjust display, because by default it’s inline. There’s extra space reserved under inline elements for “letter tails”, so we can use display:block to remove it.

To do the scrolling, we can shift <ul>. There are many ways to do it, for instance by changing margin-left or (better performance) use transform: translateX():

The outer <div> has a fixed width, so “extra” images are cut.

The whole carousel is a self-contained “graphical component” on the page, so we’d better wrap it into a single <div class="carousel"> and style things inside it.

Çözümü korunaklı alanda aç.

Eğitim haritası

Yorumlar

yorum yapmadan önce lütfen okuyun...
 • Eğer geliştirme ile alakalı bir öneriniz var ise yorum yerine github konusu gönderiniz.
 • Eğer makalede bir yeri anlamadıysanız lütfen belirtiniz.
 • Koda birkaç satır eklemek için <code> kullanınız, birkaç satır eklemek için ise <pre> kullanın. Eğer 10 satırdan fazla kod ekleyecekseniz plnkr kullanabilirsiniz)