24 Şubat 2020

Clickjacking saldırısı

Clickjacking saldırısı kötücül bir sayfanın kullanıcı adına hedef sitede tıklamalar yapmasına olanak sağlar.

Sonradan düzeltilmiş olsa da Twitter, Facebook ve PayPal’ın da bulunduğu birçok site, zamanında bu saldırı ile ele geçirilmiştir.

Mantık

Saldırının arkasındaki mantık oldukça basittir.

Örneğin Facebook ile yapılan bir clickjacking saldırısı böyle işler:

 1. Ziyaretçi herhangi bir neden veya yolla kötücül siteyi ziyaret eder.
 2. Kötücül sitede zararsız ve ilgi çekici bir baplantı bulunur (örneğin “Zengin olmak için tıkla” veya “bu kedinin neler yaptığına inanamayacaksınız”).
 3. Kötücül sayfa bağlantının üzerine facebook.com’dan src'si olan şeffaf bir <iframe> yerleştirir. Bu <iframe> şeffaf bir “Beğen” butonunun tam bağlantının üzerine gelmesini sağlar. Genellikle yerleştirme için z-index kullanılır.
 4. Ziyaretçi bağlantıya tıklamayı denerken aslında şeffaf olan butona tıklar.

Örnek

Bu kod bir kötücül sayfa örneğidir. Daha iyi görülebilmesi amacıyla <iframe> yarı şeffaf olarak ayarlanmıştır (Gerçek bir kötücül sayfada bu <iframe> tamamen şeffaftır):

<style>
iframe { /* Hedef siteden alınan iframe */
 width: 400px;
 height: 100px;
 position: absolute;
 top:0; left:-20px;
 opacity: 0.5; /* Gerçekte opacity:0 */
 z-index: 1;
}
</style>

<div>Zengin olmak için tıkla:</div>

<!-- Hedef sitenin url'si -->
<iframe src="/clickjacking/facebook.html"></iframe>

<button>Buraya tıkla!</button>

<div>Ve artık zenginsin (ve ayrıca beni Facebook'ta beğenmeni sağladım)!</div>

Saldırının tam bir örneği:

Sonuç
facebook.html
index.html
<!DOCTYPE HTML>
<html>

<body style="margin:10px;padding:10px">

 <input type="button" onclick="alert('facebook.html'de beğen butonuna basıldı!')" value="BEGENDIM">

</body>

</html>
<!doctype html>
<html>

<head>
 <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>

 <style>
  iframe {
   width: 400px;
   height: 100px;
   position: absolute;
   top: 5px;
   left: -14px;
   opacity: 0.5;
   z-index: 1;
  }
 </style>

 <div>Zengin olmak için tıkla:</div>

 <!-- The url from the victim site -->
 <iframe src="facebook.html"></iframe>

 <button>Buraya tıkla!</button>

 <div>...Ve zengin oldun (ve sayfamı beğendin)!</div>

</body>
</html>

Bu örnekte elimizde yarı şeffaf bir <iframe src="facebook.html"> var, ve burada butonun üstünde kaldığını görebiliyoruz. Bu butona basılacak bir tıklama aslında iframe tarafından yakalanır, ancak bu olay iframe şeffaf olduğu için kullanıcı tarafından görülmez.

Sonuç olarak eğer kullanıcının Facebook hesabı zaten açıksa sayfayı beğenmiş olur. Eğer örnekte Twitter hedef site olsaydı, kullanıcı sayfayı Twitter’da takip etmiş olurdu.

Aynı örneğin <iframe> için opacity:0 ayarlanmış, daha gerçekçi bir versiyonu:

Sonuç
facebook.html
index.html
<!DOCTYPE HTML>
<html>

<body style="margin:10px;padding:10px">

 <input type="button" onclick="alert('facebook.html'de beğen butonuna basıldı!')" value="BEGENDIM!">

</body>

</html>
<!doctype html>
<html>

<head>
 <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>

 <style>
  iframe {
   width: 400px;
   height: 100px;
   position: absolute;
   top: 5px;
   left: -14px;
   opacity: 0;
   z-index: 1;
  }
 </style>

 <div>Zengin olmak için tıkla:</div>

 <!-- Hedef sitenin url'si -->
 <iframe src="facebook.html"></iframe>

 <button>Buraya tıkla!</button>

 <div>...Ve zengin oldun (ve sayfamı beğendin)!</div>

</body>
</html>

Saldırının gerçekleşmesi için tek gereken kötücül sayfadaki <iframe>'in tam olarak bağlantının üstüne yerleşmesidir. Bu olay çoğunlukla CSS ile mümkündür.

Clickjacking sadece tıklamalar için kullanılabilir, metinler için değil

Bu saldırı sadece fare hareketlerini kapsar.

Teknik olarak, saldıracağımız nesne bir metin alanı olsaydı, bir iframe’i tam olarak alanın üzerine getirerek saldırıyı deneyebilirdik. Böylece gerçek metin alanına yazdığını düşünen kullanıcı aslında iframe’in metin alanına yazardı.

Ancak, bu durumds kullanıcının yazdıkları ekranda görünmez.

Genellikle kullanıcı ekranda yazdığını göremediğinde yazmayı keser, bu da bu saldırıyı metin alanalrı için kullanışsız kılar.

Eski yöntem savunmalar (zayıf)

Bu saldırıya karşı en eski savunma yöntemi sayfanın iframe olarak açılmasını engelleyen bir JavaScript betiğidir. Bu yöntem ayrıca “framebusting” olarak da bilinir.

Betik şöyle görünür:

if (top != window) {
 top.location = window.location;
}

Mantık: Eğer asıl sayfa en üstte olmadığını fark ederse, kendini en üste taşır.

Bu yöntem, etrafından dolaşma yolları nedeniyle güvenilmezdir. Bu yöntemlerden bazılarını inceleyelim.

Üste taşımayı engellemek

beforeunload olayından önce top.location'ın değişmesinden kaynaklanan üste çıkma eylemi engellenebilir.

Üstteki (saldırgana ait) sayfa bu olaya bir işleyici bağlayarak iframe top.location'ı değiştirmeyi denediğinde kullanıcıya ayrılamk isteyip istemediğini soran bir mesaj gösterebilir.

Örneğin:

window.onbeforeunload = function() {
 window.onbeforeunload = null;
 return "Gerçekten tüm kedileri görmeden bu sayfadan ayrılmak istiyor musunuz?";
};

Çoğu senaryoda, kullanıcı iframe’in varlığını bilmediğinden dolayı “Hayır” cevabını verecektir. Sonuçta gördükleri tek şey üzerinde kedi videoları olan en üstteki sayfa, niye ayrılmak istesinler ki? Yani, top.location değişmeyecek.

İş üzerinde:

Sonuç
iframe.html
index.html
<!doctype html>
<html>

<head>
 <meta charset="UTF-8">
</head>

<body>

 <div>top.location'ı javascript.info'ya çevirir</div>

 <script>
  top.location = 'https://javascript.info';
 </script>

</body>

</html>
<!doctype html>
<html>

<head>
 <meta charset="UTF-8">

 <style>
  iframe {
   width: 400px;
   height: 100px;
   position: absolute;
   top: 0;
   left: -20px;
   opacity: 0;
   z-index: 1;
  }
 </style>

 <script>
  function attack() {

   window.onbeforeunload = function() {
    window.onbeforeunload = null;
    return "Gerçekten tüm kedileri görmeden ayrılmak istiyor musunuz?";
   };

   document.body.insertAdjacentHTML('beforeend', '<iframe src="iframe.html">');
  }
 </script>
</head>

<body>

 <p>Bir tıklamadan sonra kullanıcı ayrılmak isteyip istemediğine dair garip bir mesaj alır.</p>

 <p>Büyük ihtimalle "Hayır" cevabını vereceklerdir, ve iframe koruması çöker.</p>

 <button onclick="attack()">"Korumalı" bir iframe ekle</button>

</body>
</html>

Sandbox niteliği

sandbox niteliği tarafından kısıtlanan özelliklerden biri sayfa hareketidir. Sandbox niteliğine sahip bir iframe top.location değerini değiştiremez.

Yani iframe’i sandbox="allow-scripts allow-forms" niteliğiyle ekleyebiliriz. Nitelikteki "allow-scripts allow-forms" kısmı sandbox niteliğindeki kısıtlamaları kaldırarak betik ve formların çalışmasını sağlar ancak allow-top-navigation olmadığından iframe üste çıkamaz.

Kod örneği:

<iframe sandbox="allow-scripts allow-forms" src="facebook.html"></iframe>

Bu basit korumanın arkasından dolaşacak tabii ki daha fazla yöntem var.

X-Frame-Options

Sunucu-taraflı X-Frame-Options başlığı bir sayfanın iframe içinde gösterilmesine izin verebilir veya reddedebilir.

Başlığın sunucu tarafından gönderilmesi şarttır, tarayıcı bu başlığı <meta> etiketinde görürse yok sayar. Yani <meta http-equiv="X-Frame-Options"...> etkisizdir.

Başlık üç değerden birini taşıyabilir:

DENY
Sayfayı asla iframe içinde gösterme.
SAMEORIGIN
Sayfanın iframe içinde gösterilmesine ancak ana dosya aynı kaynaktansa izin ver.A
ALLOW-FROM domain
Sayfanın iframe içinde gösterilmesine ancak ana dosya belirtilen alan adından geliyorsa izin ver.

Örneğin, Twitter’da X-Frame-Options: SAMEORIGIN kullanılıyor.

Sonuç:

<iframe src="https://twitter.com"></iframe>

Tarayıcınıza göre yukarıdaki iframe ya boştur ya da tarayıcının bu sayfa hareketine izin vermediği konusunda sizi uyaracaktır.

İşlevsiz olarak göstermek

X-Frame-Options başlığının bir de kötü yanı var: Diğer siteler, iyi bir nedenleri olsa bile, bu başlığı taşıyan siteyi bir iframe içinde gösteremeyecek.

Yine de, başka çözümler var… Örneğin, bir <div> oluşturup height: 100%; width: 100%; değerlerini kullanarak sayfayı “kaplayabiliriz”, böylece bu <div> gelen tüm tıklamaları engeller, eğer bu korumaya ihtiyaç duymazsak veya window == top olursa da yok olur.

Bunun gibi:

<style>
 #protector {
  height: 100%;
  width: 100%;
  position: absolute;
  left: 0;
  top: 0;
  z-index: 99999999;
 }
</style>

<div id="protector">
 <a href="/" target="_blank">Siteye git</a>
</div>

<script>
 // Eğer üstteki sayfa başka bir kaynaktansa burada bir hata oluşacak
 // ancak sorun değil
 if (top.document.domain == document.domain) {
  protector.remove();
 }
</script>

Örnek:

Sonuç
iframe.html
index.html
<!doctype html>
<html>

<head>
 <meta charset="UTF-8">

 <style>
  #protector {
   height: 100%;
   width: 100%;
   position: absolute;
   left: 0;
   top: 0;
   z-index: 99999999;
  }
 </style>

</head>

<body>

<div id="protector">
 <a href="/" target="_blank">Siteye git</a>
</div>

<script>

 if (top.document.domain == document.domain) {
  protector.remove();
 }

</script>

 Bu yazı her zaman görünüt halde.

 Ancak eğer sayfa başka bir alan adındaki bir dosyadan gelseydi üzerindeki div herhangi bir aksiyonu engellerdi.
 <button onclick="alert(1)">Tıklama burada çalışmazdı</button>

</body>
</html>
<!doctype html>
<html>

<head>
 <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>

 <iframe src="iframe.html"></iframe>

</body>
</html>

Samesite çerez niteliği

samesite çerez niteliği clickjacking saldırılarını engelleyebilen niteliklerden biridir. Bu niteliğin amacı kullanıcı site dışındaki başka bir siteye gitmek istemediğinde o siteye çerezleri göndermemektir. Çapraz site sahteciliği saldırılarına karşı tasarlanmış olmasına rağmen clickjacking’e karşı doğal bir koruma sağlar, çünkü genellikle bir clickjacking saldırısı başka bir siteye bir istek gönderilmesine neden olur. Bir çerez samesite niteliğine sahip iken, değerinin strict veya lax olmasına bakılmaksızın iframe içinde açılan bir sayfayla paylaşılmaz.

samesite niteliği HTTP cevap başlıklarıyla veya JavaScript ile tanımlanabilir. HTTP kullanırken böyle gözükür:

Set-Cookie: demoCookie=demoValue; samesite=lax

veya

Set-Cookie: demoCookie=demoValue; samesite=strict

JavaScript için:

document.cookie = "demoCookie=demoValue; SameSite=Lax";
document.cookie = "demoCookie=demoValue; SameSite=Strict";

Değer lax iken bu türden istekler engellenir:

 • Form POST gönderimi (<form method=“POST” action="…">)
 • iframe (<iframe src="…"></iframe>)
 • AJAX ($.get("…"))
 • Görüntü (<img src="…">)
 • Betik (<script src="…"></script>)
 • Stylesheet (<link rel=“stylesheet” type=“text/css” href="…">)

Değer strict iken lax değerine ek olarak bunlar engellenir:

 • Link tıklamaları (<a href="…"></a>)
 • Önbetimleme (<link rel=“prerender” href="…"/>)
 • Form GET gönderimi (<form method=“GET” action="…">)

Bu senaryoda iframe istekleri ilgimizi çeken yer. Clickjacking saldırısı durumnda, nitelikten dolayı kullanıcı örneğin Facebook’ta giriş yapmamış sayılacağından herhangi bir şeyi beğenemez, bu yüzden saldırı sonuçsuz kalır.

samesite niteliği çerezlerin kullanılmadığı alanlarda işlevsiz kalır. Bu zaaf sitelerin iframe içinde çereze ihtiyaç duymayan halka açık sitelerin görüntülenebilmesine olanak verir. Örneğin sadece birden fazla oy verilmesin diye IP adreslerini kaydeden anonim bir oylama sitesi saldırıya açık kalacaktır.

Özet

Clickjacking kullanıcıları kötücül bir siteye ne olduğunu bile anlamadan tıklamaya “sevk eden” bir yöntemdir. Özellikle önemli butonların bulunduğu sitelerde (örneğin PayPal) tehlikelidir.

Saldırgan kötücül sayfaya bir bağlantı paylaşabilir veya kullanıcıları bu sayfaya çekebilir.

Bir açıdan saldırı “sığ” olarak sınıflandırılabilir: sonuçta saldırgan sadece tek bir tıklamatı ele geçiriyor. Ancak, başka bir açıdan, eğer saldırgan başka tıklamaların gerekeceğini biliyorsa aynı yöntemle kullanıcının oralara tıklamasını sağlayabilir.

Bu saldırı olukça tehilkelidir, çünkü genellikle bir arayüzü tasarlarken saldırganın kullanıcı yerine tıklamasını heasba katmayız. Yani açıklar beklemediğimiz yerlerden gelebilir.

 • X-Frame-Options: SAMEORIGIN niteiğinin sayfalarda (veya sitelerde) kullanılması önerilir (eğer site iframe içinde görüntülenmek amacı taşımıyorsa)

 • Sayfanın iframe içinde görüntülenebilir olmasını istiyorsak kaplayıcı bir div kullanabiliriz, ama önlemlerin alınması gereklidir.

Eğitim haritası

Yorumlar

yorum yapmadan önce lütfen okuyun...
 • Eğer geliştirme ile alakalı bir öneriniz var ise yorum yerine github konusu gönderiniz.
 • Eğer makalede bir yeri anlamadıysanız lütfen belirtiniz.
 • Koda birkaç satır eklemek için <code> kullanınız, birkaç satır eklemek için ise <pre> kullanın. Eğer 10 satırdan fazla kod ekleyecekseniz plnkr kullanabilirsiniz)