Derse geri dön
Bu materyal sadece عربي, English, Español, فارسی, Français, Indonesia, Italiano, 한국어, Русский, Українська, 简体中文 dillerinde mevcuttur. Lütfen Türkçe diline çevirmek için bize yardım edin.

Sınıf Object'i genişletir mi?

önem: 5

Bildiğiniz gibi objeler Object.prototype'tan kalıtım alır ve “generic” obje metodlarına bu şekilde erişir.

Aşağıda gösterildiği gibi:

class Rabbit {
 constructor(name) {
  this.name = name;
 }
}

let rabbit = new Rabbit("Rab");

// hasOwnProperty method is from Object.prototype
// rabbit.__proto__ === Object.prototype
alert( rabbit.hasOwnProperty('name') ); // true

Pek, "class Rabbit extends Object" ile "class Rabbit" aynımıdır, öyleyse neden?

Aşağıdaki kod çalışır mı?

class Rabbit extends Object {
 constructor(name) {
  this.name = name;
 }
}

let rabbit = new Rabbit("Rab");

alert( rabbit.hasOwnProperty('name') ); // true

Eğer çalışmaz ise çalışır hale getiriniz.

Cevap iki parçadan oluşmaktadır

Birinci bölüm, kolay olan kalıtım yapan sınıf yapıcı metodda super()'i çağırmalıdır. Diğer türlü "this" “tanımsız” olacaktır.

Çözümü şu şekildedir:

class Rabbit extends Object {
 constructor(name) {
  super(); // kalıtım yapıldığında üst sınıf çağırılmalıdır.
  this.name = name;
 }
}

let rabbit = new Rabbit("Rab");

alert( rabbit.hasOwnProperty('name') ); // true

Fakat henüz bitmedi.

Bu problem düzeltildikten sonra bile, "class Rabbit extends Object" ile class Rabbit arasında önemli bir fark vardır.

Bildiğiniz gibi “extends” yazımı iki prototip kurar:

 1. Yapıcı fonksiyonların "prototype" ları arasında ( metodlar için )
 2. Yapıcı fonksiyonların kendileri arasında ( statik metodlar için )

Bizim durumumuzda class Rabbit extends Object:

class Rabbit extends Object {}

alert( Rabbit.prototype.__proto__ === Object.prototype ); // (1) true
alert( Rabbit.__proto__ === Object ); // (2) true

anlamına gelir.

Object'in statik metodlarına Rabbit ile şu şekilde erişebiliriz:

class Rabbit extends Object {}

// normlade Object.getOwnPropertyNames'i çağırırız.
alert ( Rabbit.getOwnPropertyNames({a: 1, b: 2})); // a,b

Eğer extends kullanılmaz ise class Rabbit ikinci referansı alamaz.

Aşağıdaki ile karşılaştırabilirsiniz:

class Rabbit {}

alert( Rabbit.prototype.__proto__ === Object.prototype ); // (1) true
alert( Rabbit.__proto__ === Object ); // (2) false (!)

// hata, Rabbit diye bir fonksiyon bulunmamaktadır.
alert ( Rabbit.getOwnPropertyNames({a: 1, b: 2})); // Hata

Basit class Rabbit için Rabbit fonksiyonu aynı prototipe sahiptir.

class Rabbit {}

// (2) yerine kullanılır. Rabbit için doğrudur. (diğer fonksiyonlar için de)
alert( Rabbit.__proto__ === Function.prototype );

Bu arada Function.prototype'ın “generic” fonksiyonları bulunmaktadır. Bunlar, call, bind vs gibi metodlardır. Her iki durumda da bunlar mevcuttur çünkü Object yapısında varsayılan olarak bulunmaktadır. Object.__proto__ === Function.prototype

Son tahlilde görüntü şu şekildedir:

Özetlersek:

class Rabbit class Rabbit extends Object
yapıcı metodda super() çağırılmalıdır.
Rabbit.__proto__ === Function.prototype Rabbit.__proto__ === Object