Derse geri dön
Bu materyal sadece عربي, English, Español, Français, Indonesia, Italiano, 한국어, Русский, 简体中文 dillerinde mevcuttur. Lütfen Türkçe diline çevirmek için bize yardım edin.

Sınıf Object'i genişletir mi?

önem: 5

Bildiğiniz gibi objeler Object.prototype'tan kalıtım alır ve “generic” obje metodlarına bu şekilde erişir.

Aşağıda gösterildiği gibi:

class Rabbit {
 constructor(name) {
  this.name = name;
 }
}

let rabbit = new Rabbit("Rab");

// hasOwnProperty method is from Object.prototype
// rabbit.__proto__ === Object.prototype
alert( rabbit.hasOwnProperty('name') ); // true

Pek, "class Rabbit extends Object" ile "class Rabbit" aynımıdır, öyleyse neden?

Aşağıdaki kod çalışır mı?

class Rabbit extends Object {
 constructor(name) {
  this.name = name;
 }
}

let rabbit = new Rabbit("Rab");

alert( rabbit.hasOwnProperty('name') ); // true

Eğer çalışmaz ise çalışır hale getiriniz.

Cevap iki parçadan oluşmaktadır

Birinci bölüm, kolay olan kalıtım yapan sınıf yapıcı metodda super()'i çağırmalıdır. Diğer türlü "this" “tanımsız” olacaktır.

Çözümü şu şekildedir:

class Rabbit extends Object {
 constructor(name) {
  super(); // kalıtım yapıldığında üst sınıf çağırılmalıdır.
  this.name = name;
 }
}

let rabbit = new Rabbit("Rab");

alert( rabbit.hasOwnProperty('name') ); // true

Fakat henüz bitmedi.

Bu problem düzeltildikten sonra bile, "class Rabbit extends Object" ile class Rabbit arasında önemli bir fark vardır.

Bildiğiniz gibi “extends” yazımı iki prototip kurar:

 1. Yapıcı fonksiyonların "prototype" ları arasında ( metodlar için )
 2. Yapıcı fonksiyonların kendileri arasında ( statik metodlar için )

Bizim durumumuzda class Rabbit extends Object:

class Rabbit extends Object {}

alert( Rabbit.prototype.__proto__ === Object.prototype ); // (1) true
alert( Rabbit.__proto__ === Object ); // (2) true

anlamına gelir.

Object'in statik metodlarına Rabbit ile şu şekilde erişebiliriz:

class Rabbit extends Object {}

// normlade Object.getOwnPropertyNames'i çağırırız.
alert ( Rabbit.getOwnPropertyNames({a: 1, b: 2})); // a,b

Eğer extends kullanılmaz ise class Rabbit ikinci referansı alamaz.

Aşağıdaki ile karşılaştırabilirsiniz:

class Rabbit {}

alert( Rabbit.prototype.__proto__ === Object.prototype ); // (1) true
alert( Rabbit.__proto__ === Object ); // (2) false (!)

// hata, Rabbit diye bir fonksiyon bulunmamaktadır.
alert ( Rabbit.getOwnPropertyNames({a: 1, b: 2})); // Hata

Basit class Rabbit için Rabbit fonksiyonu aynı prototipe sahiptir.

class Rabbit {}

// (2) yerine kullanılır. Rabbit için doğrudur. (diğer fonksiyonlar için de)
alert( Rabbit.__proto__ === Function.prototype );

Bu arada Function.prototype'ın “generic” fonksiyonları bulunmaktadır. Bunlar, call, bind vs gibi metodlardır. Her iki durumda da bunlar mevcuttur çünkü Object yapısında varsayılan olarak bulunmaktadır. Object.__proto__ === Function.prototype

Son tahlilde görüntü şu şekildedir:

Özetlersek:

class Rabbit class Rabbit extends Object
yapıcı metodda super() çağırılmalıdır.
Rabbit.__proto__ === Function.prototype Rabbit.__proto__ === Object