Derse geri dön

Callback ile hareketli çember

Animated circle görevinde hareketli bir şekilde büyüyen bir çember görünmektedir.

Diyelim ki sadece çember değil, bunun içinde mesaj da olsun. Mesaj animasyon tamamlandıktan sonra ( çemberin en büyük halinde ) görünmelidir. Aksi halde çirkin görünecektir.

Görevin çözümünde, showCircle(cx, cy, radius) çemberi çizmektedir, fakat hazır olup olmadığına dair hiç bir bilgi vermemektedir.

Yeni bir callback argümanı ekle: showCircle(cx, cy, radius, callback) animasyon tamamlandığında çağırılmalıdır. callback çemberin <div>'ini argüman olarak almalı.

Örneğin:

showCircle(150, 150, 100, div => {
  div.classList.add('message-ball');
  div.append("Hello, world!");
});

Demo:

Animated circle çözümünü temel alınız.