9 Şubat 2024

Form özellikleri ve metodları

Formlar ve kontrol elemanları, <input> gibi, birçok özel işleme ve özelliklere sahiptir.

From elemanlarını öğrendiğimizde, formlarla çalışmak çok daha kolay olacaktır.

Navigasyon: form ve elemanları

Form dökümanları özel bir dizi olan document.forms üyleridir.

Bu, “adlandırılmış koleksiyon” olarak adlandırılan bir durumdur: hem isimlendirilmiş hem de sıralanmıştır. Belgede forma ulaşmak için hem adı hem de numarasını kullanabiliriz.

document.forms.my; // "my" isimli form
document.forms[0]; // döküman içindeki ilk form

Yeni bir form oluşturulduğunda içerisindeki bütün elemanlar form.elements isimli adlandırılmış koleksiyonda erişilebilir haldedir.

Örneğin:

<form name="my">
 <input name="one" value="1" />
 <input name="two" value="2" />
</form>

<script>
 // forma ulaşmak için
 let form = document.forms.my; // <form name="my"> form elemanı

 // form elemanına ulaşmak için
 let elem = form.elements.one; // <input name="one"> input elemanı

 alert(elem.value); // 1
</script>

Formlarda aynı isme sahip birden fazla eleman olabilir. Böyle bir durumla daha çok radyo tipindeki input elemanlarında karşılaşırız.

Bu durumda form.elements[name] bir koleksiyon döner, örneğin:

<form>
 <input type="radio" name="age" value="10"> <input
 type="radio"name="age" value="20">
</form>

<script>
 let form = document.forms[0];

 let ageElems = form.elements.age;

 alert(ageElems[0].value); // 10, ilk input değeri
</script>

Bu navigasyon özellikleri etiket yapılarına bağlı değildir. Bütün elemanlar, formun neresinde olursa olsun, form.elements koleksiyonu içerisinde bulunur.

Dikkate değer:

Bir form bir veya birden fazla <fieldset> elemanına sahip olabilir. Bunlar ayrıca elements özelliklerine sahiptirler.

Örneğin:

<body>
 <form id="form">
  <fieldset name="userFields">
   <legend>info</legend>
   <input name="login" type="text">
  </fieldset>
 </form>

 <script>
  alert(form.elements.login); // <input name="login">

  let fieldset = form.elements.userFields;
  alert(fieldset); // HTMLFieldSetElement

  // input elemanına hem form hemde fieldset kullanarak ulaşabiliriz.
  alert(fieldset.elements.login == form.elements.login); // doğru
 </script>
</body>
Kısa gösterimi: form.name

Daha kısa bir gösterim mevcut: form[index/name] ile bu elamana ulaşabiliriz.

form.elements.login yerine form.login yazabiliriz.

Bu da çalışır fakat, burada ufak bir problem var:eğer bir elamana erişirsek ve daha sonra ismini(name) değiştirirsek bu eleman eski ismiyle hala erişilebilir durumdadır.(aynı zamanda yeni ismiylede erişeliebilir).

Aşağıdaki örnekte bunu kolaylıkla görebiliriz:

<form id="form">
 <input name="login" />
</form>

<script>
  alert(form.elements.login == form.login); // doğru, aynı <input>

  form.login.name = "username"; // input'un ismini değiştir

  // form.elements isim etiketini güncelledi:
  alert(form.elements.login); // tanımsız
  alert(form.elements.username); // input

  // doğrudan erişim için iki isimde kullanılabilir: yeni isim ve eski isim
  alert(form.username == form.login); // doğru
</script>

Bu durum genelde bir sorun oluşturmaz çünkü, form elemanların ismini hemen hemen hiç değiştirmeyiz.

Geriye referans: element.form

Herhangi bir eleman için form, element.form olarak erişilebilir. Bu sayede bir form, tüm elemanlara referans eder ve elemanlar da forma referans eder.

Konuyu görselleştirmek için bir resim:

Örneğin:

<form id="form">
 <input type="text" name="login">
</form>

<script>
 // form -> eleman
 let login = form.login;

 // eleman -> form
 alert(login.form); // HTMLFormElement
</script>

Form elemanları

Birazda form kontrol elemanlarından bahsedelim, özelliklerine dikkat etmelisin.

input ve textarea

Tipi checkbox olan elemanların değerlerine input.value (metin tipinde) veya input.checked (mantıksal tipde) ulaşılabilir.

Bunun gibi:

input.value = "Yeni değer";
textarea.value = "Yeni metin";

input.checked = true; // checkbox veya radio button tipleri için
textarea.innerHTML yerine textarea.value kullanmalısın

Lütfen şunu unutma, içeriğini iç içe geçmiş HTML olarak saklasa da, asla textarea.innerHTML kullanmamalıyız. Bu sadece sayfa ilk yüklendiğinde olan HTML’i saklar, mevcut değeri değil.

select ve option

A <select> 3 önemli özelliği vardır:

 1. select.options<option> elemanlarından oluşan bir dizi,
 2. select.value – halihazırda seçilmiş olan seçeneğin değeri,
 3. select.selectedIndex – halihazırda seçilmiş olan seçeneğin dizin numarası.

<select> elemanınına değer atamak için üç farklı yol mevcut:

 1. Gerekli olan <option> seçeneğini bul ve option.selected değerini true olarak ayarla.
 2. select.value değerine değişken değeri ata.
 3. select.selectedIndex değerine, seçeneğin dizin numarasını yaz.

İlk seçenek en bariz olan fakat (2) ve (3) daha uygun.

İşte bir örnek:

<select id="select">
 <option value="apple">Apple</option>
 <option value="pear">Pear</option>
 <option value="banana">Banana</option>
</select>

<script>
 // üç satırda aynı işi yapıyor
 select.options[2].selected = true;
 select.selectedIndex = 2;
 select.value = 'banana';
</script>

Diğer çoğu kontrolün aksine, için değeri ayrıca dizin numarasıyla select.selectedIndex veya seçenekler diziu select.options üzerinden alabiliriz. Bu ve diğer öğelerin tam belgesi belgede bulunabilir https://html.spec.whatwg.org/multipage/forms.html.

Bu bilgiler formlar ile çalışmak için temel bilgiler.Eğitimin ilerleyen bölümlerinde birçok örnekle karşılaşacağız. Bir sonraki bölümde, herhangi bir öğe üzerinde oluşabilecek, ancak çoğunlukla formlar üzerinde işlenen focus ve blur olaylarını ele alacağız.

Görevler

önem: 5

There’s a <select>:

<select id="genres">
 <option value="rock">Rock</option>
 <option value="blues" selected>Blues</option>
</select>

Use JavaScript to:

 1. Show the value and the text of the selected option.
 2. Add an option: <option value="classic">Classic</option>.
 3. Make it selected.

The solution, step by step:

<select id="genres">
 <option value="rock">Rock</option>
 <option value="blues" selected>Blues</option>
</select>

<script>
 // 1)
 let selectedOption = genres.options[genres.selectedIndex];
 alert( selectedOption.value );

 // 2)
 let newOption = new Option("Classic", "classic");
 genres.append(newOption);

 // 3)
 newOption.selected = true;
</script>
Eğitim haritası

Yorumlar

yorum yapmadan önce lütfen okuyun...
 • Eğer geliştirme ile alakalı bir öneriniz var ise yorum yerine github konusu gönderiniz.
 • Eğer makalede bir yeri anlamadıysanız lütfen belirtiniz.
 • Koda birkaç satır eklemek için <code> kullanınız, birkaç satır eklemek için ise <pre> kullanın. Eğer 10 satırdan fazla kod ekleyecekseniz plnkr kullanabilirsiniz)