28 Ağustos 2023

Cookies, document.cookie

Çerezler, doğrudan tarayıcıda depolanan küçük veri dizileridir. Çerezler RFC 6265 teknik şartnamesi tarafından tanımlanan HTTP protokolünün bir parçasıdırlar.

Çoğu zaman, çerezler bir web sunucusu tarafından ayarlanır. Daha sonra aynı etki alanına yapılan her isteğe otomatik olarak eklenirler.

En yaygın kullanım alanlarından biri kimlik doğrulamadır:

 1. Oturum açıldığında, sunucu “session identifier” içeren bir çerez ayarlamak için, gönderilen isteğe verdiği yanıtta Set-Cookie HTTP başlığını kullanır.
 2. Gelecek sefere istek aynı etki alanından yapıldığında, tarayıcı Cookie HTTP-header başlağını kullanarak ağ üzerinden gönderir.
 3. Böylece sunucu isteğin kim tarafından yapıldığını bilir.

Ayrıca document.cookie özelliğini kullarak çerezelere tarayıcıdan da erişebiliriz.

Çerezler ve seçenekleri hakkında birçok ince detay var. Bu bölümde bunları ayrıntılı olarak ele alacağız.

Reading from document.cookie

Bu sitede hiç çerezin var mı? Hadi görelim:

// javascript.info sitesinde, biz istatistikler için Google Analytics kullanırız,
// bu yüzden bazı çerezler olmalı
alert( document.cookie ); // cookie1=value1; cookie2=value2;...

document.cookie değeri ; ile ayrılmış name=value çiftlerinden oluşur. Her biri ayrı bir çerezdir.

Bellirli bir çerezi bulmak için, document.cookie yi ; ile ayırabiliriz ve sonra doğru ismi bulabiliriz. Ayrıca bunu yapmak için düzenli ifadeler (regular expresion) veya dizi methodlarını da kullanabiliriz.

Bunu okuyucu için bir egseriz olarak bırakıyoruz. Ayrıca, bu bölümün sonunda yardımcı fonksiyonlar ve üzerinde değişiklik yapabileceğiniz çerezler bulacaksınız.

document.cookie’ ye yazma

document.cookie ye yazabilir. Ancak bu bir veri özelliği değildir, bu bir erişimdir.

document.cookie yazılan bir işlemi, tarayıcında sayesinde belirttiğimiz çerezleri günceller fakat bu, diğer çerezleri etkilemez.

Örneğin, bu ismi user ve değeri John olan bir çerezi ayarlar :

document.cookie = "user=John"; // sadece 'user' isimli çerezi günceller
alert(document.cookie); // tüm çerezleri göster

Eğer komutu çalıştırırsanız, muhtemelen birden fazla çerez göreceksiniz. Bunun nedeni document.cookie= işlem tüm çerezleri etkilemediği içindir. Sadece user adlı çerezi değiştirir.

Tekinik olarak, isim ve değer herhangi bir karakter içerebilir, fakat geçerli bir atama yapmak için encodeURIComponent yerleşik fonksiyonu kullanılmalıdır:

// special values, need encoding
let name = "my name";
let value = "John Smith"

// encodes the cookie as my%20name=John%20Smith
document.cookie = encodeURIComponent(name) + '=' + encodeURIComponent(value);

alert(document.cookie); // ...; my%20name=John%20Smith
Limitations

Birkaç kısıtlama vardır:

 • encodeURIComponent fonksiyonunu kullanırken name=value çifti 4kb yi geçmemelidir. Yani br çerezde çok büyük bir değer tutulamaz.
 • Kesin sınır tarayıcının türüne bağlı olmakla birlilte, etki alanı başına toplam çerez sayısı 20+ ile sınırlıdır.

Çerezlerin birkaç seçeneği vardır, bunların çoğu önemli ve ayarlanması gerekir.

Seçenekler key=value ile belirtilmiş ve ; ile ayrılmış, aşağıdaki gibi listelenir:

document.cookie = "user=John; path=/; expires=Tue, 19 Jan 2038 03:14:07 GMT"

path

 • path=/mypath

Çerezin URL öneki ulaşılabilir olmalıdır. Tam olmalıdır. Varsayılan olarak, geçerli yoldur.

Eğer bir çerez path=/admin olarak ayarlandıysa, bu çerez /admin ve /admin/something sayfalarında görülebilir, ancak /home ya da /adminpage sayfalarında görünmez.

Genelde, biz çerezin tüm web sayfalarında erişebilir olması için path=/ şeklinde ayarlarız.

domain

 • domain=site.com

Çerezlere etki alanı üzerinden erişilebilir. Ancak pratikte bazı kısıtlamalar vardır. Bu çerezleri herhangi bir etki alanına ayarlayamayız.

Varsayılan olarak, bir çerez sadece onu ayarladığımız etki alanından erişilebilir. Yani, eğer çerez site.com etki alanına ayarlanmışsa, biz ona other.com etki alanından erişemeyiz.

…Ancak daha ilginç olanı, forum.site.com alt etki alnından da çerezlere erişilemez.

// diyelim ki site.com alan adlı sitede şöyle bir çerez ataması yapılmış olsun
document.cookie = "user=John"

// forum.site.com alt etki alanından aynı çereze erişmeye çalıştığımızda çıktı aşağıdaki gibi olur
alert(document.cookie); // kullanıcı yok

Bir çerezin başka 2.seviye bir etki alanından erişilebilmesini sağlamanın bir yolu yok, bu nedenle other.com sitesi hiçbir zaman site.com sitesinde ayarlanmış bir çereze erişemeyeektir.

Bunun sebebi, önemli verileri çerezlerde saklamamıza izin veren bir günvelik sınırlamasıdır.

…Ancak forum.site.com gibi alt alan adlarına erişim izni vermek istiyorsak, bu mümkündür. Bunun için domain seçeneğini açıkça domain=site.com seçeneğine ayarlamamız gerekiyor:

// site.com etki alnında, herhangi bir alt etki alanına şöyle ayarlayabiliriz:
document.cookie = "user=John; domain=site.com"

// forum.site.com alt alanından çerezlere erişelim
alert(document.cookie); // çıktı: kullanıcılar

Geçmişten gelen nedenlerden dolayı, domain=.site.com (başında bir nokta ile) şeklinde de çalışır, çok eski tarayıcıları desteklemek içn noktayı eklemek daha iyi olabilir.

Dolayısıyla, domain seçeneği, çerezlere alt alan adlarından da erişmeyi izin verir.

expires, max-age

Varsayılan olarak, eğer bir çerez bu seçeneklerden birine sahip değilse, tarayıcı kapatıldığında çerezler de yok olur. Bu tür çerezlere “session cookies” denir.

Tarayıcı kapatıldığında bile çerezlerin yok olmasını engellemek için expires ya da max-age seçeneklerinden birini ayarlamak gerekir.

 • expires=Tue, 19 Jan 2038 03:14:07 GMT

Bu örnekte, tarayıcının 19 Ocak 2038 e kadar çerezi otomatik olarak tutumasını ve süresi dolunca silmesini sağlar.

Tarih, kesinlikle GMT zaman dilimi formatında olmalı. Bu formatı elde etmek için date.toUTCString methodunu kullanabiliriz. Örneğin, çerezi 1 gün sonra yok olacak şekilde ayarlabiliriz:

// +1 day from now
let date = new Date(Date.now() + 86400e3);
date = date.toUTCString();
document.cookie = "user=John; expires=" + date;

Eğer çerezin expires seçeneğini geçmişteki bir tarihe ayarlarsak, çerez silinir.

 • max-age=3600

expires seçeneğine alternatif olarak, çerezi geçerli andan itibaren saniye türünden yok olmasını belirtir.

Eğer saniye, sıfır ya da negatif bir sayı olursa, çerez silinir.

// çerez ayarlandığı zamandan bir saat sonra silinir.
document.cookie = "user=John; max-age=3600";

// çerezi sil (çerezin süresinin sona ermesine izin ver)
document.cookie = "user=John; max-age=0";

secure

 • secure

Çerez sadece HTTPS üzerinden gönderilmelidir.

Varsayılan olarak, eğer http://site.com sitesi üzerinden bir çerez ayarlarsak, bu aynı zamanda https://site.com sitesi üzerinden görünür ve tersi de mümkündür.

Yani, çerezler etki alanı tabanlıdır, protokoller arasında ayırım yapmaz.

Bu seçenekle beraber, eğer bir çerez hassas bilgiler içeriyorsa, durum değişir. Yani bir çerez https://site.com etki alanına ayarlamışsa, bu çereze http://site.com üzerinden erişem mümkün değildir, çünkü HTTP ile HTTPS arasında S günvelik flagı vardır. Bu da çerezlere erişilmesini engeller. Sonuç olarak hassas bilgilere sahip çerezleriniz varsa HTTPS protokülünü kullanmanız daha doğru olur.

// assuming we're on https:// now
// set the cookie secure (only accessible if over HTTPS)
document.cookie = "user=John; secure";

samesite

Bu, XSRF (siteler arası sahte istek) saldırılarından korunmak için başka bir güvenlik seçeneğidir.

Bu seçeneğin ne zaman işimize yarayacağını anlamak için aşağıdaki senaryoya bakalım.

XSRF attack

bank.com sitesine giriş yaptığınızı düşünün. Yani: bu siteden bir tane kimlik doğrulama çereziniz var. Tarayıcınızla bank.com sitesine her giriş yaptığınızda, tarayıcınız bu çerezi bank.com sitesinin bulunduğu sunucuya gönderir, böylece bank.com sitesi sizi tanır ve tüm hassas finansal işlemlerinizi gerçekleştirir.

Şimdi, başka bir sekmede internette gezinirken (evil.com), bu sitede (evil.com) de bilgisayar korsanına ait bir giriş hesabı var ve bu site zaman zaman

ile bank.com sitesine otomatik olarak bir form isteği gönderiyor.

Bu form kayıt isteği evil.com sitesi üzerinden doğrudan bank.com sitesine istekler gönderir ve siz bank.com sitesini her ziyaret ettiğinizde gönderildiği için otomatik olarak bu siteye de size gönderilen çerezin aynısı gönderilir. Böylece bilgisayar korsanı kendi bilgiyasarı üzerinden işlem yaptığında, bank.com sitesinin sunucusu bunun siz olduğunuzu varsayıp, yapılan tüm finansal işlemlere onay verir.

Buna, siteler arası istek sahteciliği (ya da XSRF) saldırısı denir.

Tabi ki, gerçek bankalar buna karşı koruma sağlarlar. bank.com tarafından oluşturulan tüm formların özel bir alanı vardır, buna “xsrf protection token” (xsrf koruma belirteci) denir, kötü niyetli biri ne bir form oluşturabilir ne de buradan uzaktan veri çekebilir (formu kayıt edebilir ancak veriyi geri alamaz).

Ancak bunu uygulamak zaman alır, her formun token (belirteç) alanına sahip olduğundan emin olmalıyız ve ayrıca tüm istekleri kontrol etmemiz gerekir.

Enter cookie samesite option

samesite seçeneği, bu tür saldırılardan korunmak için, (teorik olarak) “xsrf protection tokens” kullanmayı gerektirmeyen, başka bir yol sağlar.

Olası iki değeri vardır:

 • samesite=strict (same as samesite without value)

samesite=strict

samesite=strict özelliğine sahip bir çerez, kullanıcının web sitesine dışarıdan geldiği durumlarda hiçbir zaman tarayıcı tarafından gönderilmez veya paylaşılmaz. Bu, çerezin sadece aynı web sitesi içindeki isteklerde kullanılmasını ve diğer web siteleriyle paylaşılmamasını sağlayan bir güvenlik önlemidir.

Başka bir deyişle, bir kullanıcı e-postalarından bir bağlantıyı takip etse veya evil.com 'dan bir form gönderse veya başka bir alan alanından kaynaklanan herhangi bir işlem yapsa da çerez gönderilmez.

Eğer kimlik doğrulama çerezleri samesite seçeneğine sahipse, XSRF saldırısının başarılı olma şansı yoktur, çünkü evil.com gelen istekler çerezler olmadan gelir. Böylece bank.com sitesi kullanıcıyı tanımayacak ve ödeme işlemi gerçekleşmeyecektir.

Koruma oldukça güvenilirdir. Yalnızca bank.com sitesi içerisinden gelen işlemlere samesite çerezi gönderecektir.

Yine de, küçük bir sıkıntı var.

Bir kullanıcı kendi bilgisayarında not defterine bank.com sitesine giden gerçek bir link kaydettiğinde ve daha sonra bu linke tıklayıp işlem yapmaya çalıştığında, ilginç bir şekilde karşılacağı durum, tekrardan oturum açması gerektiğidir. Aslında, samesite=strict çerezleri bu durumda gönderilmez.

Bu durumu iki çerez kullarak aşabiliriz: birincisi “general recognition” (genel tanıma) için, bunun amacı sadece “Hello, John” gibi mesajları gösterme açmacı için kullanılır, ve diğeri de samesite=strict özelliği ile verileri değiştirmek içindir. O zaman eğer kişi site dışından geliyorsa hoşgeldin mesajını görecektir, ancak yine de işlem yapmak için (ödeme vs.) bankanın kendi sitesinden içinden işlem başlatmak zorundadır.

 • samesite=lax

XSRF saldırısından korunmak ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkilememek için daha iyi bir yaklaşımdır.

Lax modu, strict modu gibi, tarayıcının site dışından gelen istekleri çerezleri göndermesini engeller, ancak bir istisna ekler.

Eğer aşağıdaki her iki koşul varsa samesite=lax çerezi gönderilir:

 1. HTTP methodu eğer güvenli ise (örneğin GET, ama POST değilse).

  RFC7231 specification (RFC7231 teknik şartnamesi) nin güvenli yöntemlerinin tam listesini burada bulabilirsiniz. Temel olarak, bunlar veriyi yazmak için değil, okumak için kullanılması gereken yöntemlerdir. Herhangi bir veriyi değiştirmek için kullanılmamalıdır. Bir link bağlantısını takip etmenin daima en güvenli yolu GET yöntemidir.

 2. Bu işlem üst seviye gezinti gerçekleştirir (tarayıcı adres çubuğundaki URL’yi değiştirir).

  Bu durum genellikle olur, ancak bu bir <iframe> HTML elementi (bir sayfa içine dökümanlar, videolar ve interaktif medya yerleştirmenizi sağlayan bir HTML elementi) içindeyse, o zaman bu üst seviye bir gezinti değildir, Ayrıca, AJAX istekleri de üst seviye gezintiyi değiştirmediğinden, onlar da aynı kapsamdadır.

Yani, samesite=lax'nin yaptığı şey temel olarak en yaygın “go to URL” işlemlerinin çerezlere erişmesine izin vermektir. Örneğin, notlardan bir web sitesi bağlantısı açmak gibi bu koşulları karşılar.

Ancak başka siteden gelen AJAX istekleri veya bir form gönderimi gibi daha karmaşık işlemler bu çerezlere erişemezler.

Eğer bu sizin için uygunsa, o zaman samesite=lax eklemek muhtemelen size korumak sağlayacak ve kullanıcı deneyiminizi olumsuz etkilemeyecektir.

Genel olarak, samesite harika bir seçenektir, ancak önemli bir dezavantajı vardır:

 • samesite 2017 ve önceki tarayıcıları tarafından desteklenmez (yok sayılır).

Dolayısıyla, koruma sağlamak için yalnızca samesite güvenirsek, eski tarayıcılar savunmasız kalacaktır.

Fakat, ek bir savunma katmanı eklemek için samesite'i,“xsrf belirteçleri” gibi, diğer koruma önlemleriyle birlikte kullanabiliriz, gelecekte, eski tarayıcılar kullanımdan kaldırıldığında (internet explorer gibi), muhtemelen “xsrf belirteçlerini” kullanmayı bırakabiliriz.

httpOnly

Bu seçeneğin JavaScript ile hiçbir ilgisi yoktur, ancak konu bütünlüğünden dolayı bundan da bahsetmemiz gerekiyor.

Web sunucuları çerezleri ayarlamak için Set-Cookie başlığını kullanır. Ve bunu yaparken httpOnly seçeneğine ayarlanması gerekir.

Bu seçenek, çerezlere herhangi bir JavaScript erişimini engeller. Böyle bir çerezi göremeyiz ya da document.cookie seçeneğini ile üstünde değişiklikler yapamyız.

Bu, bir bilgisayar korsanının kendi JavaScript kodunu bir sayfaya enjekte etmesi ve kullanıcının bu sayfayı ziyaret etmesini beklemesi durumunda belirli saldırılardan korunmak için bir önlem olarak kullanılır. Buna hiçbir zaman izin verilmemeli, bir bilgisayar korsanı kendi kodunu sitemize enjekte edememelidir, ancak bilgisayar korsanlarının bunu yapmasına izin veren hatalar olabilir.

Normalde, eğer böyle bir şey olursa ve bir kullanıcı bilgisayar korsanının kodunu içeren bir web sayfasını ziyaret ederse, bu kod çalışır ve kimlik doğrulama bilgilerini içeren çerezlerine document.cookie seçeneği ile erişir. Berbat bir durum.

Ancak eğer bir çerez httpOnly ise, document.cookie bu çerezi göremez, bu nedenle bilgilerimiz korunur.

Appendix: Cookie functions

Aşağıda çerezlerle çalışmak için document.cookie ile çerezleri manuel olarak değiştirmekten daha kullanışlı bir fonksiyon var.

Bunun için yayınlanmış birçok çerez kütüphanesi vardır, bu yüzden bunlar sadece gösterim amaçlı. Yine de tamamen çalışıyor.

getCookie(name)

Bir çereze erişmenin kısa yolu regular expression (buradan daha detaylı bakabilirsiniz) yöntemini kullanmaktır.

getCookie(name) fonksiyonu name adı verilen çerezi geriye döndürür:

// verilen isme sahip çerezi geri döndürür,
// ya da bulamazsa undefined geri döndürür
function getCookie(name) {
 let matches = document.cookie.match(new RegExp(
  "(?:^|; )" + name.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g, '\\$1') + "=([^;]*)"
 ));
 return matches ? decodeURIComponent(matches[1]) : undefined;
}

Burada new RegExp sınıfı dinamik olarak oluşturulur, eşleştirmek için ; name=<value> kullanılır.

Lütfen bir çerez değerinin şifrelenmiş olduğunu unutmayın, bu nedenle getCookie fonksiyonu çerezlerin şifresini(encode => decode) çözmek için decodeURIComponent yerleşik methodunu kullanır.

setCookie(name, value, options)

Çerezi verilen name ve valueçifti ile varsayılan olarak path=/ 'a ayarlar (başka varsayılanları eklemek için değiştirilebilir):

function setCookie(name, value, options = {}) {

 options = {
  path: '/',
  // eğer istersek başka varsayılanları da buraya ekleyebiliriz
  ...options
 };

 if (options.expires.toUTCString) {
  options.expires = options.expires.toUTCString();
 }

 let updatedCookie = encodeURIComponent(name) + "=" + encodeURIComponent(value);

 for (let optionKey in options) {
  updatedCookie += "; " + optionKey;
  let optionValue = options[optionKey];
  if (optionValue !== true) {
   updatedCookie += "=" + optionValue;
  }
 }

 document.cookie = updatedCookie;
}

// Bizim için bir örnek:
setCookie('user', 'John', {secure: true, 'max-age': 3600});

deleteCookie(name)

Bir çerezi silmek için, onu negatif bir son kullanma tarihi ile çağırabiliriz:

function deleteCookie(name) {
 setCookie(name, "", {
  'max-age': -1
 })
}
Updating or deleting must use same path and domain

Önemli not: bir çerezi güncellediğimizde ya da sildiğimizde, daha önce kullandığımız path ve domain seçeneklerinin tam olarak aynısını kullanmalıyız.

Tüm fonksiyonlar: cookie.js.

Appendix: Third-party cookies

Bir çerez, kullanıcının ziyaret ettiği başka bir etki alanı tarafından yerleştirilmişse buna “third-party” (üçüncü taraf) denir.

Örneğin:

 1. site.com sitesindeki bir sayfa başka bir siteden banner yükler: <img src="https://ads.com/banner.png">.

 2. Banner ile birlikte, ads.com adlı uzak sunucu id=1234 gibi bir çerezi Set-Cookie yöntemiyle başlık olarak ayarlayabilir. Bu çerez ads.com etki alanından gelir, ve yalnıca ads.com sitesinde görünür:

 3. Bir dahaki sefere ads.com sitesine erişildiğinde, uzak sunucu id çerezini alır ve kullanıcıyı tanır:

 4. Daha da önemlisi, kullanıcılar site.com sitesinden banneri olan başka bir siteye other.com geçtiğinde, o zaman, çerez ads.com sitesine ait olduğu için, ads.com sitesi çereze erişebilir, böylelikle ziyaretçiyi tanır ve siteler arasında gezinirken onu izler:

Üçüncü taraf(third-party) çerezleri, doğaları gereği, geneleneksel olarak izleme ve reklam hizmetleri için kullanılır. Bunlar kaynak etki alanına bağlıdır, bu yüzden ads.com, ona erişen farklı siteler arasında aynı kullanıcıyı takip edebilir.

Doğal olarak, bazı insanlar takip edilmeyi sevmezler, bu yüzden tarayıcı bu tür çerezlerin devre dışı bırakılmasına izin verir.

Ayrıca, bazı modern tarayıcılar bu tür çerezler için özel politikalar uygular:

 • Safari üçüncü parti çerezlerine hiç izin vermez.
 • Firefox üçüncü taraf çerezleri kullanan etki alanlarına ait bir “black list” liste seçeneği sunar.
Dikkate değer:

Üçüncü taraf bir etki alanından bir script (komut dosyasını) yüklersek, örneğin